Jakie są opłaty i podatki przy kupnie nieruchomości?

Zakup mieszkania, choć jest marzeniem wielu, to wiąże się z niemałymi kosztami, na które nie wszyscy są gotowi. Co ważne, pułapką mogą okazać się wszelkie dodatkowe koszty związane z nabyciem nieruchomości. Bez merytorycznego wsparcia agentów nieruchomości kupujący często nie zdają sobie sprawy z istnienia dodatkowych opłat, dlatego by zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi wydatkami, warto już na etapie poszukiwań nieruchomości skorzystać z pomocy biura nieruchomości.

Już sama cena nieruchomości w wielu przypadkach jest kwotą nieosiągalną bez zaciągnięcia kredytu, a należy pamiętać, że już tutaj pojawiają się dodatkowe koszty. Okołokredytowe opłaty to m.in. prowizja i marża dla banku, oprocentowanie, zatem również odsetki czy wycena nieruchomości, wystawienie promesy lub ubezpieczenie.

Koszty związane z kupnem nieruchomości

Podstawowym kosztem związanym z kupnem nieruchomości, poza jego ceną bazową, jest podatek od nieruchomości. Jego wysokość zależy od powierzchni nabywanego nieruchomości: jeśli przekracza ona 150 m² - podatek VAT doliczany do ceny kupna wynosić będzie 23%, zaś jeśli jest mniejsza niż 150 m² - już jedynie 8%. Co istotne, podatek ten dotyczy jedynie nieruchomości nabywanych bezpośrednio od dewelopera. Dodatkowo, jeśli nieruchomość (najczęściej mieszkanie) pochodzi z tzw. rynku wtórnego, nabywca zobowiązany jest do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). Jego wysokość określona jest na 2% i odprowadzana jest przez notariusza do urzędu skarbowego. Poza tym należy pamiętać o taksie notarialnej pobieranej za usługę sporządzenia aktu nabycia nieruchomości i opłacie za wpis do księgi wieczystej, jeśli to konieczne, a w przypadku korzystania z usług pośredników nieruchomości z prowizji, która pobierają. Taka prowizja to najczęściej procent od wartości nieruchomości wynoszący około 2,5%.