zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka pięknie położona w pierwszej linii jeziora
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radacz,

390 000
nr oferty: 75035

Przedstawiamy do sprzedaży działkę o pow. 1957 m2 pięknie położoną w pierwszej linii nad jeziorem Radacz. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo działka oznaczona symbolem 6MN, UT - Budownictwo jednorodzinne z usługami i rzemiosłem, Usługi turystyki i towarzyszące.Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu:- wysokość zabudowy jednorodzinnej maks. 2,5 kondygnacji;- wysokość kalenicy do 12 m;- wysokość zabudowy letniskowej i rekreacyjnej do 1,5 kondygnacji;- wysokość kalenicy do 7 m.Dla budownictwa jednorodzinnego plan dopuszcza budownictwo wolnostojące, bliźniacze, szeregowe i małe domy mieszkalne. W budynkach można prowadzić bez ograniczeń usługi handlu, gastronomii, administracji, gabinety, biura, pokoje gościnne. Na działce można wybudować budynki gospodarcze związane z obsługą gospodarczą i techniczną działki, magazyny, garaże, oraz budynki hodowlane ale związane tylko z produkcją dla własnych celów nie na sprzedaż. Dla usług turystyki plan dopuszcza lokalizację hoteli, zakładów wypoczynkowych, moteli, zajazdów, pensjonatów, obozów młodzieżowych, kolonii, domów wycieczkowych, schronisk, campingów i pól namiotowych. W ramach usług turystyki można zlokalizować obiekty umożliwiające wypoczynek turystom poprzez zapewnienie noclegu, wyżywienia i rekreacji oraz świadczenie dodatkowych usług np: handel, rozrywka, gastronomia, rekreacja czynna, turystyka kwalifikowana np. konna, wodna, itp.Wymiary działki:- szerokość od drogi: 33 m;- długość boku lewego: 69 m;- szerokość od strony jeziora: 25 m;- długość boku prawego: 69 m.Działka ogrodzona z dwóch stron siatką, od frontu płotem: słupki murowane z drewnianymi przęsłami, brak ogrodzenia od strony sąsiedniej działki. Działka leży w odległości około 50 m od lini brzegowej jeziora Radacz. Możliwość zabudowy działki w odległości 100 m od brzegu jeziora. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:- zaopatrzenie w wodę pitną - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych;- odprowadzanie ścieków - dopuszcza się gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych minimum dwukomorowych oraz stosowanie innych systemów oczyszczania ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków; - energia elektryczna - zlokalizowana w drodze gruntowej przy granicy działki;- zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła. Dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne;- odprowadzenie wód deszczowych - rozsączanie do gruntu.Dojazd: drogą asfaltową, na terenie kompleksu wewnętrznymi drogami polnymi.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Dwie działki usługowe, duże magazyny, inwestycyjne
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecnek,

1 950 000 | 6996 m2
nr oferty: 75032

Przedstawiamy do sprzedaży trzy działki o numerach 56/1, 57 i 58/1 o łącznej pow. 6996 m2 zabudowane budynkiem magazynowym, budynkiem magazynowym z częścią biurowo-socjalną oraz budynkiem gospodarczym o łącznej pow. 1601,14 m2 w Szczecinku przy ul. Pilskiej.Na terenie dwóch działek o numerach 57 i 58/1 o łącznej powierzchni 4151 m2. Na działkach znajduje się budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną i budynek gospodarczy. Budynki są w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkami:1. Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną o pow. 926,01 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy; dach żelbetowy, kryty papą; okna PCV; podłogi betonowe, w części biurowo-socjalnej terakota; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie w części biurowo-socjalnej (kocioł na gaz ziemny). Układ pomieszczeń: biuro, osiem pomieszczeń magazynowych, szatnia, kotłownia, toalety, łazienka, korytarze.2. Budynek gospodarczy o pow. 28,56 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy; dach jednospadowy, kryty blachą ocynkowaną; wrota wjazdowe stalowe; posadzka betonowa; instalacje: elektryczna. Budynek wykorzystywany jako pomieszczenie magazynowe.Do sprzedaży oferujemy też działkę o numerze 56/1 o pow. 2845 m2 zabudowaną budynkiem magazynowym o pow. 646,57 m2 w Szczecinku przy ul. Pilskiej.Na działce znajduje się budynek magazynowy, wolnostojący w średnim stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym o pow. 646,57 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy; dach dwuspadowy, kryty blachą ocynkowaną; okna świetliki z luksferów; posadzki betonowe; instalacje: elektryczna, wodna. Układ pomieszczeń: cztery pomieszczenia magazynowe.W miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego cały teren oznaczony jest symbolem U,P1, tereny usług, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej i średniej intensywności zagospodarowania.W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa komercyjna, obiekty produkcyjne, składy, magazyny.Nieruchomość położona w odległości około 2 km od drogi ekspresowej S11.Do ceny ofertowej nieruchomości należy doliczyć VAT w wysokości 23%. Istnieje możliwość zakupu spółki z o. o. zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Firma z ponad trzydziestoletnią tradycją o trwałej strukturze zatrudnienia, prowadząca sprzedaż na terenie czterech województw (zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie).Przedstawione informacje mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny budynków i lokali i stan urządzeń infrastruktury technicznej.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację.

Duża działka siedliskowa ze stawem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kusowo,

199 000
nr oferty: 75034

Prezentujemy do sprzedaży dużą działkę położoną w Kusowie, na której znajduje się staw.Działka zostanie wydzielona z większej działki i będzie miała powierzchnię około 30 000 m2.W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Szczecinek działka oznaczona jest symbolem RO - tereny produkcji rolnej - zabudowy i zagospodarowania związanego z produkcją rolną i przetwórstwem rolnym oraz agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą; dopuszcza się zalesienia i użytkowanie tych terenów dla produkcji leśnej.Na terenach oznaczonych symbolem RO dopuszcza się:- lokalizację siedlisk, które muszą być lokalizowane na działce rolnej o minimalnej powierzchni 10 000 m2;- budowę obiektów budowlanych związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem hodowli: norek, tchórzy, lisów, jenotów, nutrii i szynszyli). Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu:- maksymalna wysokość zabudowy - 9 m;- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2.Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:- zaopatrzenie w wodę pitną - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych.- odprowadzanie ścieków - budowa sieci wod. - kan. Do czasu realizacji sieci dopuszcza się wykonanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.- zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane.- zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła. Dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.- odprowadzenie wód deszczowych - do sieci kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowe na grunt, lub rozsączanie do gruntu. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

GĄSKI - znakomity teren dla inwestora pod usługi, ok.250m od latarni morskiej , warunki zabudowy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gąski,

4 158 000
nr oferty: 0901244

D Z I A Ł K A N A D M O R Z E MG Ą S K I gm. Mielno ul. Kołobrzeska - niezwykle atrakcyjny teren pod zabudowę USŁUGOWĄ (usługi turystyki) o łącznej powierzchni 4.620m2, składający się z trzech przylegających działek o pow. 1.522m2, 1.541m2 i 1.557m2.Latarnia morska w Gąskach w zasięgu wzroku - odległość od działki ok. 250m. Spacerem kilka minut do plaży.GĄSKI to ceniona przez turystów miejscowość w pasie nadmorskim, przede wszystkim ze względu na szerokie, czyste plaże Morza Bałtyckiego oraz przyjazny dla zdrowia klimat - wysokie nasycenie powietrza jodem i znajdujące się w pobliżu lasy iglaste. W grudniu 2021 roku przed podziałem terenu, wydana została DECYZJA o WARUNKACH ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków usługowych - usługi turystyki. PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki)2) Szerokość elewacji frontowej - od 6 do 10m3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - do gzymsu, attyki lub okapu do 4m4) Wysokość zabudowy do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki - do 8m5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 45 stopni6) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%7) Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%8) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich oraz obiektów kontenerowych, zakaz wykończenia elewacji blachą i płytą OSBOBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- ścieki - do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach przyłączenia do sieciTeren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej.Teren działki zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą "Koszaliński Pas Nadmorski".Teren obejmuje grunt oznaczony jako grunty orne z klasą bonitacyjną RIVa i RIVb.Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją ustawy o lasach.Istnieje możliwość zakupu każdej działki osobno. Dodatkowe informacje:W najbliższym czasie przewidziany jest generalny remont drogi powiatowej nr 66 Gąski ul. Kołobrzeska, przy której położona jest nieruchomość wraz z infrastrukturą, oświetleniem i wjazdami. Dojazd do terenu również od ulicy Słonecznej.Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.Umowa na wyłączność. Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz kompletna dokumentacja niezbędna do sprzedaży w/w nieruchomości do wglądu w naszym biurze. Polecamy i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

GĄSKI - działka usługowa ok.250m od latarni morskiej , warunki zabudowy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gąski,

1 369 800
nr oferty: 0901243

D Z I A Ł K A N A D M O R Z E MG Ą S K I gm. Mielno ul. Kołobrzeska bardzo atrakcyjny teren pod zabudowę USŁUGOWĄ (usługi turystyki) o powierzchni 1.522m2 położony w kompleksie trzech działek.Latarnia morska w Gąskach w zasięgu wzroku - odległość od działki ok. 250m. Spacerem kilka minut do plaży.GĄSKI to ceniona przez turystów miejscowość w pasie nadmorskim, przede wszystkim ze względu na szerokie, czyste plaże Morza Bałtyckiego oraz przyjazny klimat-duże nasycenie powietrza jodem i znajdujące się w pobliżu lasy iglaste. W grudniu 2021 roku przed podziałem terenu, wydana została DECYZJA o WARUNKACH ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków usługowych - usługi turystyki.PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki)2) Szerokość elewacji frontowej - od 6 do 10m3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - do gzymsu, attyki lub okapu do 4m4) Wysokość zabudowy do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki - do 8m5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 45 stopni6) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%7) Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%8) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich oraz obiektów kontenerowych, zakaz wykończenia elewacji blachą i płytą OSBOBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- ścieki - do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach przyłączenia do sieciTeren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej.Teren działki zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą "Koszaliński Pas Nadmorski"Teren obejmuje grunt oznaczony jako grunty orne z klasą bonitacyjną RIVA i RIVB.Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją ustawy o lasach.Istnieje możliwość zakupu w/w działki oraz działek przylegających o pow. 1.541m2 i 1.557m2. Dodatkowe informacje:W najbliższym czasie przewidziany jest generalny remont drogi powiatowej nr 66 Gąski ul. Kołobrzeska, przy której położona jest nieruchomość wraz z infrastrukturą, oświetleniem i wjazdami. Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.Umowa na wyłączność. Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz kompletna dokumentacja niezbędna do sprzedaży do wglądu w naszym biurze. Polecamy i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

GĄSKI - działka usługowa ok.250m od latarni morskiej , warunki zabudowy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gąski,

1 386 900
nr oferty: 0901242

D Z I A Ł K A N A D M O R Z E MG Ą S K I gm. Mielno ul. Kołobrzeska bardzo atrakcyjny teren pod zabudowę USŁUGOWĄ (usługi turystyki) o powierzchni 1.541m2 położony w kompleksie trzech działek.Latarnia morska w Gąskach w zasięgu wzroku - odległość od działki ok. 250m. Spacerem kilka minut do plaży.GĄSKI co ceniona przez turystów miejscowość w pasie nadmorskim przede wszystkim ze względu na szerokie , czyste plaże Morza Bałtyckiego oraz przyjazny dla zdrowia klimat-wysokie nasycenie powietrza jodem i znajdujące się w pobliżu lasy iglaste. W grudniu 2021 roku przed podziałem terenu, wydana została DECYZJA o Warunkach Zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków usługowych - usługi turystyki.PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki)2) Szerokość elewacji frontowej - od 6 do 10m3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - do gzymsu, attyki lub okapu do 4m4) Wysokość zabudowy do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki - do 8m5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 45 stopni6) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%7) Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%8) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich oraz obiektów kontenerowych, zakaz wykończenia elewacji blachą i płytą OSBOBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- ścieki - do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach przyłączenia do sieciTeren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej.Teren działki zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą "Koszaliński Pas Nadmorski"Teren obejmuje grunt oznaczony jako grunty orne z klasą bonitacyjną RIVA I RIVB.Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu i decyzją ustawy o lasach.Istnieje możliwość zakupu w/w działki oraz działek przylegających o pow. 1.522m2 i 1.557m2. Dodatkowe informacje:W najbliższym czasie w przewidziany jest generalny remont drogi powiatowej 66 Gąski ul. Kołobrzeska, przy której położona jest nieruchomość wraz z infrastrukturą, oświetleniem i wjazdami. Dojazd do działki również z drugiej strony - ul. Słoneczna.Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.Umowa na wyłączność. Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz kompletna dokumentacja niezbędna do sprzedaży do wglądu naszym biurze. Polecamy i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

GĄSKI - działka usługowa ok.250m od latarni morskiej , warunki zabudowy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gąski,

1 401 300
nr oferty: 0901241

D Z I A Ł K A N A D M O R Z E M G Ą S K I gm. Mielno ul. Kołobrzeska - bardzo atrakcyjny teren pod zabudowę USŁUGOWĄ (usługi turystyki) o powierzchni 1.557m2 położony w kompleksie trzech działek.Latarnia morska w Gąskach w zasięgu wzroku - odległość od działki ok. 250m. Spacerem kilka minut do plaży. GĄSKI to ceniona przez turystów miejscowość w pasie nadmorskim, przede wszystkim ze względu na szerokie, czyste plaże Morza Bałtyckiego oraz przyjazny dla zdrowia klimat -wysokie nasycenie powietrza jodem i znajdujące się w pobliżu lasy iglaste. W grudniu 2021 roku przed podziałem terenu, wydana została DECYZJA o WARUNKACH ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków usługowych - usługi turystyki. PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) zgodnie z DoWZ.1) Rodzaj zabudowy - usługowa (usługi turystyki)2) Szerokość elewacji frontowej - dla budynków usługowych od 6 do 10m3) Wysokość krawędzi elewacji frontowej - do gzymsu, attyki lub okapu do 4m4) Wysokość zabudowy do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki - do 8m5) Geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 45 stopni6) Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%7) Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%8) Zakaz realizacji budynków w formie domków holenderskich oraz obiektów kontenerowych, zakaz wykończenia elewacji blachą i płytą OSBOBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci- ścieki - do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach przyłączenia do sieciTeren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej.Teren działki zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą "Koszaliński Pas Nadmorski"Teren obejmuje grunt oznaczony jest jako grunty orne z klasa bonitacyjną RIVB.Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu ani decyzją ustawy o lasach.Istnieje możliwość zakupu w/w działki oraz działek przylegających o pow. 1.541m2 i 1.522m2. Na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy.Umowa na wyłączność. Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz kompletna dokumentacja niezbędna do sprzedaży do wglądu w naszym biurze. Polecamy i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Działka z WZ,1536 m2,woda-prąd-kanalizacja,Tatów !
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Tatów

189 000
nr oferty: 5001357

Prezentujemy nieruchomość gruntową w sypialni Koszalina - Tatowie ! Działka o powierzchni 1536 m2 usytuowana w niedalekiej odległości od miasta, tam gdzie toczy się życie rodzinne. Prezentowane miejsce to idealny teren dla ceniących luksusowe życie i zarazem dla tych, którzy żyją w harmonii z naturą.Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 59 m x 25 m. Media : energia, woda, kanalizacja w drodze (działka 5/2). Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.DOJAZD DO DZIAŁKIhttps://maps.app.goo.gl/hAfu8He8vEL92wmZ9 Teren nie jest objęty MPZP. Dookoła zabudowa jednorodzinna.Na działkę zostały wydane warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną:- linia zabudowy : nieprzekraczalna w odległości 6 m od granicy z działką 5/2 pełniącą funkcję drogi wewnętrznej, odległość od pozostałych granic działki - zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - szerokość elewacji frontowej budynku : do 16 m- wysokość elewacji frontowej (do okapu, gzymsu) : max. 5 m- wysokość zabudowy : do 5 m npt - kształt dachu : dach płaski - wskaźnik zabudowy : do 21 % powierzchni działki- powierzchnia biologicznie czynna : minimum 30 % powierzchni działki- należy zapewnić przynajmniej 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny- wjazd na działkę z drogi gminnej dz. nr. 8/5 poprzez działkę gminną nr 5/2 pełniącą funkcję drogi dojazdowej wewnętrznejOferta na wyłączność. Poszukujesz terenu pod zabudowę wymarzonego domu lub pod inwestycję ? Nie zwlekaj tylko umów się na prezentację!

Działka - Skwierzynka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Skwierzynka, Skwierzynka

480 000
nr oferty: 700365

Działka na 109/13 o pow. 5 887m2 obręb Skwierzynka. Ul. SIANOWSKA nr 2, gmina Sianów.Działka przeznaczona w MPZP symbolem 45 MN i 46ZP.Na działce został wybudowany budynek z przeznaczeniem administracyjno-biurowym o pow. ok. 250m2. Budynek można adaptować bądź zburzyć i od frontu zabudować działkę budynkiem mieszkalnym.Działka znajduje się na końcu Skwierzynki po prawej stronie w pobliżu nowej drogi i zjazdu z nowopowstałej obwodnicy.Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 44MN obowiązują następujące ustalenia:1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;2) warunki urbanistyczne:a) zabudowa wolnostojąca,b) wysokość budynków nie więcej niż 8,00 m,c) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,d) dla budynków położonych na terenie elementarnym 44MN ustala się kolor dachów: czerwony, ciemnoczerwony lub brązowy,e) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,f) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki nie więcej niż 30%,g) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 50%,h) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,i) zakazuje się realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,j) zakazuje się realizacji wolnostojących nośników reklamowych;3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały;4) warunki w zakresie infrastruktury:a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami § 26,b) odprowadzenie ścieków sanitarnych, zgodnie z ustaleniami § 27,c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych , w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami § 28, (zm. uchwałą Nr XIV/98/2019 z dn. 29 września 2019r.)d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami § 29,e) zapewnienie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami § 30;5) ustalenia komunikacyjne:a) dojazd do terenu elementarnego 44MN z drogi klasy dojazdowej 12KDD oraz drogi wewnętrznej 29KDW,b) dojazd do terenu elementarnego 45MN z drogi klasy dojazdowej 11KDD oraz drogi wewnętrznej 31KDW.§ 62. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 46ZP o powierzchni 0,4828 ha obowiązują następujące ustalenia:1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej;2) warunki urbanistyczne:a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury parkowej, urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw,b) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,c) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;3) ograniczenia wynikające z obecności na terenie elementarnym strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.Uchwała nr XIV/98/2019 sianow.e-mapa.net/implementation/sianow/pln/pelna_tresc/080_ZM.pdfDojazd z drogi publicznej, bezpośrednio z ulicy Sianowskiej.Media-woda, prąd, kanalizacja na działce.Działka nieogrodzona.OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ. PREZENTACJA Z POŚREDNIKIEM.Pośrednik odpowiedzialny zawodowo - licencja zaw.nr 3101.Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

Działka pod bud. 1-rodz. - Świeszyno
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świeszyno,

250 000
nr oferty: 4402833

Wyjątkowa Oferta - Działka Budowlana w Świeszynie z Pełnym Potencjałem!Marzysz o własnym kącie, gdzie będziesz mógł zrealizować swoje najśmielsze wizje architektoniczne? Oto przed Tobą działka, która przeniesie Twoje marzenia o idealnym domu na grunt solidnej rzeczywistości!Lokalizacja i Dostępność: Położona w malowniczej miejscowości Świeszyno, ta przestronna działka budowlana oferuje zarówno spokój i prywatność, jak i doskonałą komunikację z otoczeniem. Dojazd do działki jest niezwykle wygodny dzięki asfaltowej drodze, która zapewnia komfortowy dostęp o każdej porze roku.Pełne Uzbrojenie na Wyciągnięcie Ręki: Wszystkie media są już dostępne przy granicy działki - woda, kanalizacja, prąd oraz gaz. To nie tylko komfort, ale i oszczędność czasu oraz środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na inne elementy budowy Twojego wymarzonego domu.Wszechstronne Możliwości Zagospodarowania: Działka oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 85MN, MW, U daje unikalną możliwość wyboru - czy to dom jednorodzinny, skromny kompleks mieszkalny, czy elegancki obiekt usługowy, to Ty decydujesz, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.W otoczeniu harmonii i natury: Umiejscowienie działki na osiedlu domów jednorodzinnych gwarantuje, że Twoje przyszłe mieszkanie będzie częścią zorganizowanej i estetycznej przestrzeni, a przy tym w otoczeniu doskonałej infrastruktury technicznej.Gotowa do realizacji Twoich planów: Z możliwością postawienia domu o powierzchni zabudowy do ok. 450 m2 w północnej części działki, masz wolną rękę w projektowaniu przestrzeni mieszkalnej czy biznesowej, która zadowoli nawet najbardziej wyszukane gusty i potrzeby.Uwaga na detale: Istnieje jedynie niewielkie ograniczenie w postaci linii niskiego napięcia, która wymusza zachowanie bezpiecznego odstępu od zabudowy, ale z odpowiednim planowaniem, jest to łatwy do spełnienia warunek.Zaprojektuj przestrzeń swoich marzeń: Rekomendujemy konsultację z doświadczonym architektem, który pomoże dostosować Twój wymarzony projekt domu do unikalnego charakteru działki, maksymalizując jej potencjał i zapewniając bezpieczeństwo konstrukcji.To przestrzeń, w której Twoja przyszłość nabiera kształtów. Nie zwlekaj - skontaktuj się z nami już dziś i zacznij tworzyć dom jutra w Świeszynie, gdzie każdy dzień będzie piękniejszy niż poprzedni!

Działka inwestycyjna na sprzedaż, blisko centrum Szczecinka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,

4 500 000
nr oferty: 75026

Przedstawiamy do sprzedaży działkę o pow. 6030 m2 zabudowaną kompleksem budynków użytkowych o łącznej pow. 1701 m2 w Szczecinku przy ul. Kaszubskiej 1.Teren składa się z dwóch działek gruntu 314/1 i 315/1 o łącznej powierzchni 6030 m2. Na działkach znajdują się hale przemysłowe, pomieszczenia biurowe, garaże i budynek mieszkalny. Budynki są w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Cały teren działki jest ogrodzony płotem z siatki. Nieruchomość zabudowana jest budynkami:1. Budynek biurowo - warsztatowy o pow. 579 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy (częściowo dwupoziomowy); dach dwuspadowy, kryty papą; okna drewniane; podłogi w części biurowej drewniane, częściowo terakota, w części warsztatowej posadzka betonowa; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. 2. Budynek warsztatowy z częścią socjalno - biurową o pow. 847 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy (w niewielkim fragmencie dwupiętrowy); dach dwuspadowy, kryty papą; okna w części biurowej PCV, w części warsztatowej stalowe oraz stalowe wrota; podłogi w części biurowej i sanitariatach terakota, w części warsztatowej lastriko; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Budynek został przebudowany i wyremontowany w latach 2001-2002 i jest w dobrym stanie technicznym.3. Budynek magazynowy z częścią socjalną i garażami o pow. 275 m2; wolnostojący; murowany; jednopoziomowy; dach dwuspadowy, kryty papą; okna PCV, garaże mają wrota drewniane; podłogi w części socjalnej terakota, w części magazynowej i garażach posadzka betonowa; instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Budynek został przebudowany i wyremontowany w 2003 roku i jest w dobrym stanie technicznym. Podatek od nieruchomości wynosi łącznie 55572,56 zł/ rok- w tym: grunty 6994,80 zł i budynki 48577,76 zł.W miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3MW/U, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkalno - usługowej, budynków pomocniczych, zespołów garaży.Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:- maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej 50%;- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej 20%;- maksymalna wysokość: 1) budynków o wartościach historycznych: 3 kondygnacje nadziemne, dostosowane wysokością do wysokości budynku pierwszego po lewej stronie przy wjeździe na nieruchomość;2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej: od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych (18,0 m);3) budynków pomocniczych, zespołów garaży: 1 kondygnacja nadziemna (5 m);- maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych: 45 st., dla budynków istniejących dopuszcza się zachowanie dotychczasowej geometrii dachu.Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni wjazd od ul. Szafera.Infrastruktura techniczna:- sieć wodociągowa - wodociąg miejski; - kanalizacji sanitarna - kanalizacja miejska;- prąd - z sieci elektroenergetycznej;- sposób unieszkodliwienia odpadów - należy przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz ich wywóz na składowisko zgodnie z umową z przedsiębiorcą posiadającym wymagane zezwolenia.Cztery budynki położone od strony ul. Kaszubskiej są budynkami o wartościach historycznych. W celu ich ochrony miejscowy plan określa:1. Nakazuje zachowanie:- historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych na elewacjach frontowych;- formy i geometrii dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego;- form detali architektonicznych na elewacjach frontowych;- zróżnicowanego układu szczytowo - kalenicowego.2. Zakazuje:- ocieplania budynków od strony dróg publicznych oraz bocznej i tylnej elewacji budynku;- wymiany historycznej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych na nową o innych wymiarach;- przebudowy elewacji frontowych polegającej na wprowadzeniu nowych otworów okiennych i drzwiowych.3. Dopuszcza:- rozbudowę budynków wyłącznie w głąb działki budowlanej;- tarasy w poziomie pierwszej nadbudowanej kondygnacji;- odtworzenie pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych;- w przypadku lokalizacji usług w parterach budynków, przebudowę otworów okiennych w parterach przy zachowaniu kompozycji elewacji frontowej, kształtu i rytmu otworów okiennych, symetrii oraz w nawiązaniu do charakteru budynku chronionego;- doświetlenie poddasza symetrycznie rozmieszczonymi oknami połaciowymi, wyłącznie na połaciach dachowych tylnich elewacji, przy czym łączna powierzchnia tych okien nie może być większa niż 10% powierzchni połaci dachowej, w której będą umieszczone. W przypadku podejmowania prac ziemnych na nieruchomości konieczne jest przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków oraz współdziałanie z właściwym organem do spraw ochrony zabytków.Przedstawione informacje mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny budynków i lokali i stan urządzeń infrastruktury technicznej. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację.

Działka pod usługi MPZP 2406m2 ul.Rolna, Koszalin!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Kretomino

360 000
nr oferty: 5001348

Prezentujemy atrakcyjne nieruchomości gruntowe położone w Koszalinie na Osiedlu Kretomino ! Działka o powierzchni 2406 m2, usytuowana przy ul. Rolnej.Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, wymiary działki : ok. 40 m x 60 m. Nieruchomość objęta MPZP, oznaczona symbolem D-19 U/MN z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkań właścicieli :- wolnostojące budynki - wysokość budynków głównych : przy dachach płaskich nie wyżej niż 7 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9 m - wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m- dachy płaskie, dopuszcza się strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu- maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%Media : ul. Kościelna - energia, gaz, woda, kanalizacja oraz sieć telekomunikacyjna; ul. Rolna - gaz, kanalizacja oraz prąd. Położenie działki stwarza dogodny dojazd zarówno do centrum Koszalina lub wyjazd na drogę wylotową w kierunku Poznania.Dojazd do działki :https://maps.app.goo.gl/q5XefUFjzJDqUWFu7Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek :144/14 - powierzchnia 2519 m2, wymiary ok. 36 m x 71 m - cena 375 000 zł (działka sprzedawana z udziałem w drodze wewnętrznej 144/16) 144/17 - powierzchnia 3127 m2, wymiary ok. 36 m x 80 m - cena 469 000 zł (działka sprzedawana z udziałem w drodze wewnętrznej 144/16) Umowa na wyłączność.

Działka pod bud. 1-rodz. - Stare Bielice
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stare Bielice,

99 000
nr oferty: 2105129

Opis nieruchomości - lokalizacja. Działka zlokalizowana w miejscowości Stare Bielice, Gm. Biesiekierz, Położenie: działka położona na szybko rozwijającym się osiedlu domów 1-rodzinnych, Powierzchnia działki: 1.130m2; W najbliższym otoczeniu pojedyncze domy, pola, droga krajowa S11 (odległość ok. 180m); Dostępne uzbrojenie: - energia elektryczna - przebiega w drodze przy granicy działki; wydane warunki przyłączeniowe; - gazociąg (przebiega w odległości ok. 50m od działki); - wodociąg - przebiega w drodze przy granicy działki; wydane warunki przyłączeniowe - kanalizacja - brak, konieczność wybudowania szamba; Na działce brak drzew i krzewów. Możliwość zabudowy: Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu; W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem R IVa - grunty orne; Dla działki, z której powstała ta działka na skutek podziału, zostały wydane warunki zabudowy polegające na budowie 3 budynków mieszkalnych - istnieje możliwość wystąpienia warunki zabudowy pod zabudowę 1-rodzinną dla tej działki; Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. W skład podanej ceny sprzedaży działki zawarta jest również cena sprzedaży udziałów w działce stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową do tej działki. Dojazd do działki. Do działki prowadzi ul. Kalinowa, która jest nową drogą polbrukową z chodnikiem. Ostatnie 180 drogi dojazdowej odbywa drogą szutrową. Dodatkowe działki. Możliwość zakupu działek sąsiadujących z tą działką: nr 58/38 o pow. 1.297 m2 i 58/39 o pow. 1.200 m2. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. Zapraszamy.

Działka - Wiewiórowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wiewiórowo,

127 036
nr oferty: 3701317

Marzysz o domu położonym w otoczeniu lasu, gdzie cisza i spokój wita Cię i budzi co rano, z dala od aglomeracji miejskich?!Mamy w ofercie piękne miejsce dla Ciebie!Odległość od Koszalina 22km, od Mielna nad Morzem Bałtyckim 36km a od miejscowości Gminnej Manowo 10km. Opisywana nieruchomość niezabudowana to działka o powierzchni 3944m2 położona w małej miejscowości Wiewiórowo. Wieś zamieszkuje około 50 mieszkańców.Miejscowość położona w centrum lasu, w niedalekiej odległości od jezior użytkowych: zarówno kąpielowych jak i zarybionych.Działka płaska o nieregularnym kształcie , sklasyfikowana jako łąki IV klasa.W otoczeniu nieruchomości zabudowania mieszkalne.Istnieje możliwość dokupienia sąsiadujących działek o łącznej powierzchni 1,56ha. Media: do uzgodnienia z instytucjami branżowymi, woda-studnia, szambo szczelne. Bardzo dobry dojazd drogą z płyt Jumbo z miejscowości Wyszewo. Do sprzedania 4 działki z możliwością wydania warunków zabudowy o powierzchniach od 0,36ha do 0,45ha.Cena 28zł/m2. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej. Energia elektryczna bezpośrednio na działkach lub w przylegającej drodze. Dwie działki przylegają do górnego biegu dopływu rzeki Unieść, idealnie czysta woda. Miejscowość znana i ceniona wśród grzybiarzy.Wspaniałe miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Zadzwoń i umów się na prezentację.Zaproponuj swoją cenę!

Działka - Wiewiórowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wiewiórowo,

100 632
nr oferty: 3701316

Marzysz o domu położonym w otoczeniu lasu, gdzie cisza i spokój wita Cię i budzi co rano, z dala od aglomeracji miejskich?!Mamy w ofercie piękne miejsce dla Ciebie!Odległość od Koszalina 22km, od Mielna nad Morzem Bałtyckim 36km a od miejscowości Gminnej Manowo 10km. Opisywana nieruchomość niezabudowana to działka o powierzchni 3594m2 położona w małej miejscowości Wiewiórowo. Wieś zamieszkuje około 50 mieszkańców.Miejscowość położona w centrum lasu, w niedalekiej odległości od jezior użytkowych: zarówno kąpielowych jak i zarybionych.Działka płaska o nieregularnym kształcie , sklasyfikowana jako łąki IV klasa.W otoczeniu nieruchomości zabudowania mieszkalne.Istnieje możliwość dokupienia sąsiadujących działek o łącznej powierzchni 1,56ha. Media: do uzgodnienia z instytucjami branżowymi, woda-studnia, szambo szczelne. Bardzo dobry dojazd drogą z płyt Jumbo z miejscowości Wyszewo. Do sprzedania 4 działki z możliwością wydania warunków zabudowy o powierzchniach od 0,36ha do 0,45ha.Cena 28zł/m2. Wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej. Energia elektryczna bezpośrednio na działkach lub w przylegającej drodze. Dwie działki przylegają do górnego biegu dopływu rzeki Unieść, idealnie czysta woda. Miejscowość znana i ceniona wśród grzybiarzy.Wspaniałe miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Zadzwoń i umów się na prezentację.