zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka w pobliżu Jeziora Pile
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Silnowo,

86 000 | 3000 m2
nr oferty: 0505752

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA OK. 600 M OD JEZIORA PILE Tereny w pobliżu Jeziora Pile są bardzo atrakcyjne dla poszukujących spokoju i ciszy. Doskonałe miejsce do zamieszkania i wypoczynku. Działka znajduje się w Silnowie gm. Borne Sulinowo:- w pobliżu zabudowań mieszkalnych, - w pobliżu jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha), - ok. 1000 m od pięknie zagospodarowanej plaży gminnej. Powierzchnie działek: 1. działka 136/32 o pow. ok. 3080 m2 o wymiarach ok. 88m x 34,9m - cena 86 000 zł, 2. działka 136/31 o pow. ok. 3000 m2 o wymiarach ok. 87,5m x 34m - cena 86 000 zł, Wraz z każdą działką sprzedawany jest udział 1/9 części w drodze dojazdowej - działce nr 136/24 o pow. 0,3022 ha (klasy gruntów: RV, RIVb); przeznaczenie: 23KDW - teren dróg wewnętrznych. Powierzchnie działek regularne w kształcie prostokąta. Działka obecnie porośnięta jest gęstą samosiejką. Media: - prąd - linie napowietrzna ok. 80m od działki, - wodociąg przebiega wzdłuż drogi asfaltowej ok. 80m od działki, Klasy gruntu: RV, RIVb, RIVa Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 27MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejW zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolem 27MN ustala się:1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;2) dopuszczenie lokalizacji:a) budynków pomocniczych,b) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;3) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;4) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m2;5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 300 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2;6) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej;7) wysokość zabudowy:a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m,b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;8) kąt nachylenia połaci dachowych:a) dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o,b) dla budynków pomocniczych do 12o lub od 30o do 45o;9) lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym;10) dostęp:b) terenu 27MN do terenu 23KDW; Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". W miejscowości Silnowo jest poczta, sklepy, przystanek PKP i PKS. Odległości: - do plaży gminnej Jeziora Pile - ok. 1000 m, - droga krajowa nr 20 - ok. 450 m; - Borne Sulinowo - ok. 12 km; - Czaplinek - ok. 20 km, - Szczecinek - ok. 22 km. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

960 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krytno,

64 000 | 3004 m2
nr oferty: 0505753

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 960 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI, W POBLIŻU LASU. KRYTNO GM. POLANÓW. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 58/4 położoną w obr. Krytno gm. Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, na skraju wsi, w pobliżu lasu. Teren działki równy, porośnięty trawą. Najbliższe zabudowania - domy mieszkalne - znajdują się ok. 300 m od działki. Las - duży kompleks leśny - zaczyna się w sąsiedztwie działki. Na terenie działki nie ma obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona została jako grunt rolny, w obrębie działki znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony WIII.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji ustalono (m. in):- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%;- szerokość elewacji frontowej: do 18 m;- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m;- wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub atttki): do 9 m;- układ połaci: dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych;- kąt nachylenia połaci: od 30 do 45 stopni, z jednakowym nachyleniem połaci głównych;- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki;- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci;- woda - z indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągu gminnego;- odprowadzenie ścieków - do zbiornika bezodpływowego lub biologicznej oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanalizacyjnej. Media: - prąd - przy najbliższych zabudowaniach, ok. 300 m od działki; - wodociąg - ok. 500 m od działki. Dojazd drogą polną, ok. 400 m od drogi asfaltowej (ostatni odcinek drogi ciężko przejezdny). Wymiary działki: ok. 47m x 65 m. Klasy gruntów: grunty orne RV, RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Koszalin ok. 20 km, - Polanów ok. 10 km, - Morze Bałtyckie ok. 30 km. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Grunt o pow. 1,23 ha w malowniczej okolicy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rakowo,

76 000 | 12300 m2
nr oferty: 0505750

DZIŁAKA POŁOŻONA NA KOLONI WSI RAKOWO. Działka nr 247 obręb Rakowo gm. Borne Sulinowo o pow. 1,2300 ha położona na skraju wsi. W planie zagospodarowania przestrzennego działka ujęta jest jako grunt rolny.W gminie Borne Sulinowo istnieje możliwość zabudowy "siedliskiem rolnym".Pod pojęciem "siedlisko rolne" /dotyczy nowych siedlisk/ należy rozumieć zabudowę mieszkaniową i gospodarczą związaną z produkcją rolną prowadzoną w ramach posiadanego areału /ponad 1,0 ha użytków rolnych w tym min. 0,3 ha powierzchnia działki siedliskowej, na części której znajduje się zainwestowanie/ Klasa gruntu: RIVb, RV, Lzr RIVb, N. Działka w dużej części jest zakrzaczona i porośnięta samosiejką. Dojazd: droga asfaltowa. Otoczenie: - w pobliżu zabudowa rozproszona (mieszkalno siedliskowa), - w pobliżu duży kompleks leśny - ok. 3 km od Jeziora Rakowo i Jezioro Komorze Grunty leżą w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego, w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie", w obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska", w obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe "Jeziora Czaplineckie". Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Teren inwestycyjny WZ pod budynek handlowy 2700 m2
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Morskie

1 900 000 | 6775 m2
nr oferty: 2104442

OPIS NIERUCHOMOŚCI. Działka usługowa o powierzchni 6.775m2 z wydanymi warunkami zabudowy na budowę budynku handlowo - usługowego o powierzchni do 2.777,75m2, powierzchni sprzedaży maksymalnie do 2.000m2. LOKALIZACJA - Koszalin, Os. Morskie, ul. Krańcowa; - bezpośrednie położenie przy drodze S6 (trasa: Szczecin - Koszalin - Gdańsk), przy zjeździe z drogi S6 prowadzącym w jednym kierunku do centrum Koszalina, a w drugim kierunku do Kołobrzegu i Mielna, nieopodal węzeł S6 i S11 (trasa: Koszalin - Poznań - Wrocław); - położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw ORLEN i sklepu DINO, Mc Donald`s po przeciwnej stronie drogi; - teren położony na skraju dużego osiedla mieszkaniowego w Koszalinie - Osiedla Morskiego; MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wydane są aktualne warunki zabudowy dla tego terenu określające następujące parametry inwestycji: - przedmiot inwestycji: budowa budynku handlowo - usługowego; - rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; - dopuszcza się wysunięcie poza linie zabudowy okapów i gzymsów na odległość nie większą niż 0,8m; - wysokość zabudowy budynku w najwyżej położonej krawędzi dachu lub ścianki attykowej od 5,0 do 9,5m nie licząc naświetli dachowych; - geometria dachu: ustala się dach płaski o kącie nachylenia do 10 st. z dopuszczeniem naświetli dachowych, w tym o innej geometrii niż dach; - szerokość elewacji frontowej: od 26,0 do 66,0 m; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 41% powierzchni działki (przewidywana wielkość budynku: do 2.777,75m2); - powierzchnia sprzedaży: maksymalnie do 2.000m2; - powierzchnia terenu biologicznie czynnego: minimum 10 powierzchni działki, w tym na każde 10 miejsc parkingowych 1 drzewo między stanowiskami; Z uwagi na atrakcyjną lokalizację i dostępność komunikacyjną teren ma ogromny potencjał pod zabudowę handlowo - usługową: hala, magazyn, hurtownia, sklep, salon ekspozycyjny, salon samochodowy, przedstawicielstwo firmy, etc. DOSTĘPNE UZBROJENIE. - energia elektryczna (na działce); - woda (na działce); - gaz (w drodze); - telekomunikacja; - kanalizacja (na działce). Pomiędzy oferowanym na sprzedaż terenem, a ul. Krańcową znajduje się działka przyległa o pow. 1.500m2, która obecnie dzierżawiona jest przez właściciela od miasta; koszt dzierżawy: 2.800,- zł/rok. ATUTY DZIAŁKI. - atrakcyjne położenie przy zjeździe z S6; - dostępność komunikacyjna; - dostępne uzbrojenie; - mocno rozwijające się osiedle mieszkaniowe; - teren suchy, płaski; - położenie na dużym osiedlu mieszkaniowym; CENA. Cena sprzedaży wynosi 1.900.000,- zł. Stawka Vat wg aktualnie obowiązujących na dzień daty sprzedaży przepisów w zakresie tego podatku. Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. Zapraszamy.

Kompleks atrakcyjnych działek - kup na raty!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Cybulino,

30 900 | 4851 m2
nr oferty: 0505743

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. KOMPLEKS ATRAKCYJNYCH DZIAŁEK, CYBULINO GM. BOBOLICE. Atrakcyjne działki rolne, położone przy drodze asfaltowej oraz pod lasem. Teren działek równy, utrzymany w dobrej kulturze rolnej. Przez działki nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/13 przebiega linia średniego napięcia. Aktualnie gmina Bobolice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na cele rolne. Działki położone są w strefie ochrony ujęcia wody w Mostowie oraz na terenie chronionym "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli", a także w obszarze NATURA 2000. Najbliższe zabudowania znajdują się ok. 550 m od działek. W okolicy znajduje się rzeka Radew (ok. 1 km) oraz jezioro Kwiecko (ok. 8 km). Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów oraz ceny działek: - działka nr 3/1 o pow. 0,9838 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 63 000 zł; - działka nr 3/2 o pow. 0,9965 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 64 000 zł; - działka nr 3/3 o pow. 0,9997 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 64 000 zł; - działka nr 3/4 o pow. 0,4905 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 31 500 zł; - działka nr 3/5 o pow. 0,4878 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 31 200 zł; - działka nr 3/6 o pow. 0,5003 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 32 000 zł; - działka nr 3/7 o pow. 0,5018 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 32 000 zł; - działka nr 3/8 o pow. 0,4859 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 31 000 zł; - działka nr 3/9 o pow. 0,4851 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 30 900 zł; - działka nr 3/10 o pow. 0,5119 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 34 000 zł; - działka nr 3/11 o pow. 0,5062 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 32 300 zł; - działka nr 3/12 o pow. 0,4880 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 31 200 zł; - działka nr 3/13 o pow. 0,8653 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 55 300 zł; - działka nr 3/14 o pow. 1,0163 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 64 900 zł; - działka nr 3/15 o pow. 1,0174 ha, klasy gruntów: ......, wymiary: ok. .... - cena 65 100 zł. Dojazd do działek drogą asfaltową (droga prowadząca z Drzewian do Mostowa) oraz wewnętrznymi drogami prywatnymi (udział, drogi do wykonania). Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Na raty! Działka budowlana na skraju wsi.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Radomyśl,

45 000 | 1500 m2
nr oferty: 0505741

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ ODSETEK ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. RATA MIESIĘCZNA - 600 ZŁ. RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI. Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana nr 2 o pow. ok. 1500 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położona w kompleksie działek, na skraju wsi, w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Teren kompleksu pagórkowaty, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Aktualnie na terenie gminy Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca rodzaj inwestycji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji ustalono następujące parametry zabudowy (m. in.): 1. budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; - pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; - szerokość elewacji frontowej: od 10m do 18m; - wysokość głównej kalenicy: do 9,5m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu głównego: dach dwyspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne; - kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się budowę lukarn bez określenie kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; 2. budynek gospodarczo-garażowy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego; - szerokość elewacji frontowej: od 3m do 10m; - wysokość kalenicy: do 5m; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 2,5m; - pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; - geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; - kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni; - kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; - dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; 3. ustalenia ogólne: - wielkość powierzchni zabudowy: do 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min 60%; - zaopatrzenie w wodę - do sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni scieków mechanicznej lub biologicznej, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa; - zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci. Na terenie działek znajdują się stanowiska archeologiczne WIII. Dojazd do działek drogą asfaltową, na terenie kompleksu drogą wewnetrzną (droga prywatna - udział). Media: - prąd - przy zabudowaniach; - wodociąg - w drodze, w odległości ok. 120 m od wjazdu na teren działek. Klasy gruntów: grunty rolne RIVb, RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przez działki nr 3, 9, 10 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na działce nr 3 (na skraju) znajduje się słup energetyczny. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 20%; - po wpłacie 20% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI (oznaczone na mapie). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

USTRONIE MORSKIE - działka 2,2ha nad morzem pod zabudowę usług turystycznych z możliwością zabudowy mieszkaniowej i usługowej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ustronie Morskie,

4 400 000 | 21979 m2
nr oferty: 0901110

POLECAMY! DZIAŁKA 2,2ha NAD MORZEM!!USTRONIE MORSKIE k. Kołobrzegu- letniskowa miejscowość nad morzem, jedna z piękniejszych miejscowości o charakterze turystycznym polskiego wybrzeża, szerokie plaże, czysta woda, idealne miejsce do letniego wypoczynku.Miejscowość bardzo dobrze skomunikowana. Do Kołobrzegu tylko 14km, do Koszalina 30km. Doskonały dojazd drogą szybkiego ruchu S6 (Szczecin-Kołobrzeg) lub w przyszłości realizowaną drogą S11. Przez miejscowość przebiega linia kolejowa. Dla rowerzystów wygodna ścieżka rowerowa niemalże brzegiem morza do Kołobrzegu i drugą stronę do Koszalina. Polecamy atrakcyjny teren pod zabudowę usługową i usługowo-mieszkaniową o pow. 21.979m2, usytuowany bezpośrednio przy drodze gminnej w Ustroniu Morskim przy ul. Polnej. PRZEZNACZENIE TERENU w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:1) teren zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej "54UTM" 21.932m22) teren dróg publicznych klasy zbiorczej "49 KD(Z) 40m2.CHARAKTER ZABUDOWY - ustalenia dla terenu o symbolu 54UTM:1)przeznaczenie terenu: zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacjineabudowy mieszkaniowej i usługowej2)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:-zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące usługowe, mieszkalno-usługowe lub mieszkalne jednorodzinne-na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:a) budynków usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymib)budynków mieszkalno-usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymic) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowym-zabudowę usługową, mieszkalno-usługową lub mieszkaniową należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym-maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 40%-minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na poziomie 30%-budynki garażowe i gospodarcze do wysokości 2 kondygnacji naziemnych-zadaszenia w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do płaszczyzny przekroju poziomego budynku 30-40 stopni3) zasady podziału terenu: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:-na cele zabudowy mieszkaniowej: 800m2-na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 1500m2-na cele zabudowy usługowej: 2500m2Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren oznaczony jest jest jako : RIIIa 18.064m2 - grunty orne, RIVb- 82m2 - grunty orne, PsIII 3286m2 - pastwiska trwałe, W-PsIII 547m2 - grunty pod rowami.Teren porośnięty trawą, posiada dwa wjazdy z ul. Polnej. Przez niewielką część działki przebiega rów, przy którym rosną drzewa.Media: woda i kanalizacja na działce, energia elektryczna i gaz w ul. Polnej. Warunki i możliwości uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi pozostają po stronie nabywcy. Więcej szczegółów i pełna dokumentacja w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości.