zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka pod bud. 1-rodz. - Rosnowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rosnowo, Rosnowo

60 760 | 980 m2
nr oferty: 1001326

Szukasz idealnego miejsca na swój dom w sielskiej okolicy otoczonej jeziorami i lasami, rzut beretem od Koszalina? To propozycja dla Ciebie! Na sprzedaż oferujemy działkę budowlaną w Rosnowie, gmina Manowo nr 200/12 o powierzchni 0,0980 ha. CENA ofertowa nieruchomości to 60.760 zł. / 62 zł. metr 2, Rosnowo to miejscowość leżąca na południowy wschód od Koszalina, na zachodnim brzegu malowniczego Jeziora Rosnowskiego. Ta spokojna okolica wypoczynkowa otoczona jest lasami. Odległość do Koszalina to około 20 kilometrów, dobry dojazd jest także od strony Poznania. Dzięki powstającej trasie S 11 Rosnowo będzie świetną alternatywą dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli mieszkać w spokojnej urokliwej okolicy ale nadal mieć łatwy i szybki dostęp do Koszalina. `Tylko 13 minut jazdy autostradą i jesteś w domu`. Działka leży w kopleksie oddalonym około 450 metrów w linii prostej od Jeziora Rosnowskiego, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy wolnostojące, a w niedalekiej okolicy sklepy spożywcze. Na kilku sąsiadujących działkach rozpoczęto już inwestycje budowlane. W dokumentacji dotyczącej nieruchomości znajdują się: - Decyzja o warunkach zabudowy, - Opinia geotechniczna, - Opinia instytucji branżowych tj. Energa Oddział w Koszalinie, - Opinia Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. - uzbrojenie wodno - kanalizacyjne ( wszystkie dokumenty do wglądu lub udostępnienia drogą mailową). UZBROJENIE: WODA i KANALIZACJA- zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej Elektrociepłowni w Rosnowie (do wglądu), ENERGIA ELEKTRYCZNA- zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jest zawarta umowa z Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie (do wglądu). Dojazd drogą publiczną, gminną, utwardzoną. Dla wyżej wymienionej nieruchomości wydano Warunki zabudowy: Działka 200/12 : budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z garażami wbudowanymi. linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 20 %, szerokość elewacji frontowej : do 15 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 6 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m.,5.układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 ° 6. powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 % działki. dojazd na teren działki z drogi gminnej (działka nr 199 i 195/4 ) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki, UWAGA! Na sprzedaż oferujemy także inne działki leżące w kompleksie. Zapraszamy do kontaktu z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę.

działka budowlana - Jezioro Dołgie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,

77 310 | 859 m2
nr oferty: 0506025

DZIAŁKI BLISKO JEZIORA Cena brutto - Kupujący ne płaci 2% PCC Bardzo dogodne położenie ok. 250 m od Jeziora Dołgie i ok. 500 m od dostępu do jeziora. Droga od działek do jeziora jest wyłożona płytami ażurowymi. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem 81MN,Ut - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki; Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30o - 50o,d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki; powierzchnia:- działka nr 201/185 pow. 709 m2 - działka nr 201/187 pow. 702 m2 - działka nr 201/189 pow. 762 m2 - działka nr 201/191 pow. 859 m2 klasy gruntu: RIVb Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - wodociąg - w działce wzdłuż drogi; - kanalizacja - z sieci, w drodze na wysokości działki nr 201/185; - energia elektryczna - w działce. Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych. Droga od działek do plaży gminnej jest wykonanie z płyt ażurowych. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE w cenie 90 zł m2 Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działka budowlana - Szczecinek Trzesieka.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,

74 000 | 844 m2
nr oferty: 0506026

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY UL. SPACEROWEJ (OBRĘB TRZESIEKA). Działka oznaczona na mapie nr 3 (PRZED PODZIAŁEM GEODEZYJNYM), ładnie położona pod lasem, ok. 300 m od jeziora Trzesiecko, w pobliżu nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, Teren w obrębiue którego położona jest działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 63 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenów oznaczonych symbolem 63 MN ustala się (m .in. ): 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie: wolno stojącej lub bliźniaczej;2) dopuszczenie lokalizacji:a) budynków usługowych, wyłącznie na działkach budowlanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi,b) budynków pomocniczych;3) minimalną powierzchnię działki budowlanej:a) dla zabudowy wolno stojącej - 800 m2,b) dla zabudowy bliźniaczej - 450 m2;4) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej - 30%;5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 50%;6) maksymalna wysokość zabudowy:a) budynków mieszkalnych i usługowych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne,b) budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja;7) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45°;8) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej:a) dla zabudowy wolno stojącej: minimalny - 0,01, maksymalny - 1,2,b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalny - 0,01, maksymalny - 1,6; Działka znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Media: - energia, woda, kanalizacja - w drodze miejskiej (ul. Spacerowa). Dojazd do działki drogą z polbruku (ul. Żeglarska) i częściowo drogą gruntową (ul. Spacerowa) ok. 300 m od drogi asfaltowej oraz drogą wewnętrzną (udział w wdziałce) do wykonania we własnym zakresie. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE NR OD 1 DO 13 (działki przed podziałem geodezyjnym). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości oraz wykonanie badań geologicznych gruntu.

Działka pod bud. 1-rodz. - Rosnowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rosnowo,

1 350 000 | 42894 m2
nr oferty: 1001325

Na sprzedaż kompleks działek budowlanych położonych w Rosnowie, gmina Manowo. Łączna powierzchnia działek to 42.894 m2. UWAGA: cena za metr2 pojedynczej działki w kompleksie to 62 zł. Cena kompleksu 1.350.000 zł. Rosnowo to miejscowość leżąca na południowy wschód od Koszalina, na zachodnim brzegu malowniczego Jeziora Rosnowskiego. Ta spokojna okolica wypoczynkowa otoczona jest lasami. Odległość do Koszalina to około 20 kilometrów, dobry dojazd jest także od strony Poznania. Dzięki powstającej trasie S 11 Rosnowo będzie świetną alternatywą dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli mieszkać w spokojnej urokliwej okolicy ale nadal mieć łatwy i szybki dostęp do Koszalina. `Tylko 13 minut jazdy autostradą i jesteś w domu`. Działki leżą w odległości około 450 metrów w linii prostej od Jeziora Rosnowskiego, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy wolnostojące a w niedalekiej okolicy sklepy spożywcze, m. in. Stokrotka. Na kilku z proponowanych działek rozpoczęto już inwestycje budowlane. W dokumentacji dotyczącej nieruchomości znajdują się: - Decyzje o warunkach zabudowy, - Opinia geotechniczna, - Opinie instytucji branżowych tj. Energa Oddział w Koszalinie, - Opinia Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. - uzbrojenie wodno - kanalizacyjne ( wszystkie dokumenty do wglądu lub udostępnienia drogą mailową). UZBROJENIE: WODA i KANALIZACJA- zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej Elektrociepłowni w Rosnowie, ENERGIA ELEKTRYCZNA- zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jest zawarta umowa z Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie, Sporządzono opinię geotechniczną terenu (do wglądu). Dojazd drogą publiczną, gminną, utwardzoną. KOMPLEKS I: Warunki zabudow dla działek: budowa 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 14 garaży wbudowanych 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/10, 200/11, 200/17, 200/18, 200/19, 200/20 i 200/21 linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 25 %, szerokość elewacji frontowej : do 21 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej(do gzymsu, attyki lub okapu) do 6 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m., układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 ° powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % działki dojazd na teren działki z drogi gminnej (przez działkę nr 200/3) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki, Warunki zabudowy dla działek: 200/9 i 200/12 - dwa budynki mieszkalne jednorodzinne linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedniej linii napowietrznej średniego napięcia, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 20 %, szerokość elewacji frontowej : do 15 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 6 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m., układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci do 45 ° powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 % działki dojazd na teren działki z drogi gminnej (działka nr 199 i 195/4 ) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, w granicach działki, KOMPLEKS II: Stanowi część z działki 200/22, dokonano wstępnego podziału (działki od nr 200/23 do nr 200/37); KOMPLEKS III: Stanowi część działki 200/22, obszar niepodzielony (w projekcie podziału działka nr 200/38) Warunki Zabudowy dla działki 200/22 budowa szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych Po podziale: 200/23, 200/24, 200/25, 200/26, 200/27, 200/28, 200/29, 200/30, 200/31, 200/32, 200/33, 200/34, 200/35, 200/36, 200/37 - droga wewnętrzna, 200/38, linie zabudowy: nieprzekraczalne, zgodne z załącznikiem graficznym, odległość zabudowy od pozostałych granic działki - zgodnie z przepisami odrębnymi , wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : do 20 %, szerokość elewacji frontowej : do 10 m. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m. wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m., układ połaci: dach płaski, dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych; kąt nachylenia połaci od 25° do 45 ° powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 % działki dojazd na teren działki z drogi gminnej (przez działkę nr 199 i 211 ) liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe na jedną jednostkę mieszkalną w granicach działki. Prezentacja po wcześniejszym umówieniu z pośrednikiem odpowiedzialnym za ofertę.Zapraszamy developerów oraz inwestorów indywidualnych do składania ofert.

TYLKO 40 m od Jeziora Niewlino
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Ostroróg,

159 000 | 1434 m2
nr oferty: 0506021

DZIAŁKA REKREACYJNA OK. 40 M OD JEZIORA NIEWLINO Zalety działki: - piękna polana częściowo porośnięta drzewami; - na działce stoi przyczepa; - w bezpośrednim sasiedztwie jest już nowa zabudowa rekracyjna; - ok. 40 m od Jeziora Niewlino w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego; - droga wewnętrzna prowdząca do jeziora; - w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Jezioro Niewlino jest systematycznie zarybiane (węgorz, lin, szczupak, okoń, sieja, sielawa, leszcz, duża płoć, itp.) z możliwością wędkowania tak z brzegu, jak i z łodzi. Jezioro w strefie ciszy. Przeznaczenie działki: Według panu zagospodarowania przestrzennego z 2009r. teren oznaczony jest symbolem: 46ML,Ut - teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki w oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej. Plan pozwala na: - wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne ( w tym poddasza), - geometria dachów - dwu lub - wielospadowe, - nachylenie połaci dachowych: 30 stopni -50 stopni,, - powierzchnia zabudowy - max 20% powierzchni działki, - powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki. Klasy gruntu: RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - prąd przy działce,- woda w drodze przy działce z wodociągu wiejskiego - kanalizacja - plan przewiduje, że do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej ścieki gromadzić w zbiornikach bezodpływowych; - przez działkę wzdłuż drogi przebiegalinia linia średniego napięcia (częsciowo ukryta przez rosnące drzewa). Sprzedaz wraz z udziałem 3/18 części w działce nr 62/7 o pow. 0,0508 ha - drodze wewnętrznej prowdzącej do jeziora. Dojazd do działki drogą brukowaną. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Działki budowlane w Sianowie przy ul. Siennej !
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Sianów, Sianów

99 000 | 850 m2
nr oferty: 5001140

Prezentujemy nieruchomość gruntową w samym centrum Sianowa ! Działka o powierzchni 850 m2 usytuowana nieopodal ul. Siennej/Tylniej, w niedalekiej odległości od miasta, tam gdzie toczy się życie rodzinne. Prezentowane miejsce to idealny teren dla osób, które cenią sobie bliskośc infrastruktury miejskiej jak i zarazem dla tych, którzy żyją w harmonii z naturą.Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach ok. 28 m x 30 m. Media : energia, gaz, woda, kanalizacja w drodze (ul. Sienna działka nr 103). Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Działka sprzedawa z udziałem w drodze wewnętrznej - działka 101/1.Dookoła zabudowa jednorodzinna, nowoczesne bloki mieszkalne, ratusz, markety spożywcze usługi i inne. Na działkę przed podziałem zostały wydane warunku zabudowy na budowę siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących:- linia zabudowy : nieprzekraczalna odległość od granic pozostałych działek zgodnie z przepisami odrębnych - szerokość elewacji frontowej budynku : do 15 m- wysokośc krawędzi elewacji frontowej (do attyki lub okapu) - do 4 m - wysokośc budynku do kalenicy : do 9 m- geometria dachu : dach stromy, dwu - lub wielospadowy o kącie nachylenia do 45 stopni - wskaźnik zabudowy : do 15 % powierzchni działki- powierzchnia bilogicznie czynna : minimum 50 % powierzchni działkiKupujący zwolniony z podatku 2 % od czynności cywilnoprawnych !!! Istnieje możliwośc zakupu sąsiednich działek :101/2 REZERWACJA o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 33m x 28m, cena 99 000 zł101/3 REZERWACJA o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 33m x 28m, cena 99 000 zł101/4 o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 28m X 30m, cena 99 000 zł101/5 o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 28m x 30m, cena 99 000 zł101/6 o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 28m x 30m, cena 99 000 zł101/7 o powierzchni 852 m2, wymiary ok. 28m x 32m, cena 99 000 zł 101/8 o powierzchni 850 m2, wymiary ok. 35m x 24m, cena 99 000 zł Oferta na wyłączność. Poszukujesz terenu pod zabudowę wymarzonego domu lub pod inwestycję ? Nie zwlekaj tylko umów się na prezentację!Treść ogloszenia ma charakter informacyjny i zalecamy jego osobistą weryfikację.