zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Dobre gm. Będzino działka 3.375m2 malowniczo położona na wzniesieniu, ogrodzona.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dobre,

199 000
nr oferty: 0901273

DOBRE gm. Będzino - polecamy malowniczo, na wzniesieniu usytuowaną działkę o powierzchni 3.375m2 z widokiem na pola i łąki.Teren zadbany, wyrównany, porośnięty trawą, regularnie koszony, w całości ogrodzony. Idealna oferta działki dla osób poszukujących pięknego miejsca, ciszy i prywatności, a jednocześnie z bardzo dobrym dojazdem do Koszalina.Wg ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem - 3.375m2- Ps IV.Teren nie jest objęty MPZP, wg. wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino działka leży na obszarze opisanym jako: obszary potencjalne, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, w części jako obszary zabudowane lub przeznaczone do zabudowy na podstawie ważnych decyzji administracyjnych o następujących zasadach kształtowania przestrzeni:Ustalenia dla obszarów potencjalnych:1) kształtowanie architektury w nowych zwartych kompleksach przestrzennych:- minimalna wielkość nowowydzielanej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 1000m2- zabudowa do trzech kondygnacji z ostatnią kondygnacją jako poddasze użytkowe w dachu o stromym nachyleniu z pokryciem ceramicznym (kąty nachylenia 35-45stopni; - regularny układ dachów (jednakowy kąt nachylenia)2) Kształtowanie architektury, nowej, zagrodowej i rezydencjonalnej:- minimalna wielkość nowowydzielanej działki przeznaczonej pod zabudowę rezydencjonalną - 3000m2- zabudowa przeważnie dwukondygnacyjna w uzasadnionych przypadkach dla rezydencji trzykondygnacyjna przy czym ostatnia kondygnacja o dachu stromym z pokryciem ceramicznym (jednakowy kąt nachylenia)- regularny układ dachów-zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna z wysokimi dachami i pokryciem ceramicznymDostępne media: energia elektryczna i kanalizacja ok. 50m.Warunki i możliwości wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi po stronie nabywcy.Polecamy i zapraszamy do wizytacji nieruchomości.

Działka budowlana, Koszalin, Osiedle Rokosowo.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Rokosowo

869 000
nr oferty: 2105369

PIĘKNIE POŁOŻONY TEREN NA OŚ. ROKOSOWO - DZIERŻĘCINO. DZIAŁKA BUDOWLANA ! Opis nieruchomości - lokalizacja. Położenie: działka położona w rogu ulic Malinowej i Jagodowej na szybko rozwijającym się osiedlu domów 1-rodzinnych, w otoczeniu nowoczesne domy, Orlik, pętla autobusowa. Łączna powierzchnia terenu: 2.485 m2; teren składa się z trzech działek (brak możliwości sprzedaży pojedynczej działki). Nieopodal ściana lasu (odległość 75 m) oraz Jezioro Lubiatowo (odległość ok. 800 m). Dostępne uzbrojenie: - energia elektryczna, gazociąg i wodociąg - przebiega w drodze przy granicy działki; - kanalizacja - brak, konieczność wybudowania szamba; Działka jest rokrocznie koszona, pozostawiono jedynie pojedyncze drzewa. Teren jest w całości ogrodzony. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Możliwość zabudowy: Przeznaczenie w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, do 3 kondygnacji nadziemnych; trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu. W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem RVa - grunty orne; Wjazd na teren posesji z ul. Malinowej i z ul. Jagodowej. Zarówno ul. Malinowa, jak i ul. Jagodowa są drogami miejskimi. Dojazd do działki. Ul. Malinowa to droga szutrowa. Ul. Jagodowa jest drogą obecnie nieużywaną. Atuty działki. - położenie na Osiedlu Rokosowo - Dzierżęcino; - sąsiedztwo nowych domów; - ciche i kameralne położenie; - dostępna komunikacja miejska; - blisko dostępny las, jezioro, Orlik; - dostępne uzbrojenie terenu. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. Zapraszamy.

Działka - Chłopy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Chłopy, Chłopy

494 550
nr oferty: 0801988

2 działki zlokalizowane w nadmorskiej miejscowości Chłopy, w odległości ok 550 m od morza. Niewiele jest już nadmorskich miejscowości, które oferują kameralną atmosferę i prawdziwy odpoczynek od tłumów. Jedną z nich są Chłopy - oddalone od Sarbinowa zaledwie 2 km, są wspaniałym miejscem dla każdego poszukującego relaksu nad Bałtykiem. Nieruchomości w kształcie prostokąta o powierzchni 1099m2 ( szer. ok 28m x 39m) i 1390m2 ( szer. ok 28m x 49,5m) , teren płaski, nie ogrodzony. Cena 450 zł/m2 tj. działka o pow. 1099m2 - 494.550 zł , działka o pow. 1390m2 - cena 625.500 zł Istnieje możliwość zakupu każdej działki osobno. Dojazd do działki - część droga asfatową, część utwardzoną. Media - woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze przy działce. Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. W MPZP działki na sprzedaż oznaczona symbolem II.17.MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej Ustalenia dla terenów oznaczonych na załączniku do uchwały symbolem II. 10.MN/U, II.11.MN/U, II.12.MN/U, II.13.MN/U, II.17.MN/U. 1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej: 1) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 2) zabudowę usługową dopuszcza się w formie zabudowy wolnostojącej; 3) dopuszcza się funkcje usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej: a) turystyczne z wykluczeniem lokalizacji kempingów i pól namiotowych, b) usługi handlu i gastronomii; 4) wyklucza się lokalizację budynków rekreacji indywidualnej oraz obiektów wczasowych w formie zespołów budynków letniskowych. 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: a) wyznaczone przez istniejącą zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu, b) w odległości nie mniej niż 6 m od dróg publicznych, wewnętrznych i dojazdów; 2) parametry zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej, b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; 3) parametry zabudowy: a) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 10 m, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,0 m, b) liczba kondygnacji: - dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, c) intensywność zabudowy: nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,5, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 25 - Poz. 3445 d) parametry dachu: - dach dwuspadowy lub wielospadowy o głównych połaciach nachylonych pod jednakowym kątem, dopuszcza się dachy płaskie w formie tarasów, - kąt nachylenia połaci: 30°-45°, - główna kalenica dachu równoległa lub prostopadła do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę, - dopuszcza się zachowanie dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu, e) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna; 4) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki; 5) wyklucza się lokalizację dwóch lub więcej budynków mieszkalnych na jednej działce budowlanej. 3. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości: 1) powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej: nie mniej niż 1000 m2; 2) szerokość frontu nowo projektowanej działki budowlanej: nie mniej niż 20 m; 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: w przedziale od 70° do 110°; 4) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, istniejących w momencie wejścia w życie planu, w tym pomniejszonych wskutek wydzielenia gruntu pod drogi na podstawie ustaleń planu. 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) tereny znajdują się w strefie ochrony ekspozycji wsi Chłopy, oznaczonej graficznie na rysunku planu, obowiązują ustalenia zawarte § 10 uchwały; 2) na terenie oznaczonym jako II.10.MN/U, II.17.MN/U znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych `WIII`, dla których obowiązują ustalenia zawarte § 10 uchwały; 3) tereny położone są w obszarze chronionego krajobrazu `Koszaliński Pas Nadmorski`, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 9 uchwały. W najbliższym sąsiedztwie - działki zabudowane domkami letniskowymi, budownictwo jednorodzinne. Działka leży 5 min.do jednej z najdłuższych i najładniejszych ścieżek rowerowych - trasa R10- dojazd do Mielna, Sarbinowa, Kołobrzegu. Jeśli zainteresowała Cię oferta, zapraszamy do kontaktu. Lic. zaw. 3240

Działki w Chałupach pod Koszalinem !1000m2 MPZP
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Chałupy

80 000
nr oferty: 5001430

Prezentujemy jedną z trzech nieruchomości gruntowych w Chałupach, w południowym kierunku od Koszalina ! Działka o powierzchni 1025 m2 usytuowana w Chałupach, w niedalekiej odległości od Koszalina (7,5 km) , Świeszyna (2,8 km) oraz Konikowa (2,8 km). Prezentowane miejsce to idealny teren dla osób, które preferują życie poza zgiełkiem miasta. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 25 m x 41 m.Media : woda, kanalizacja oraz sieć telekomunikacyjna ok. 90 metrów od działki, energia ok. 180 m w drodze 707 i 122/32. Na sąsiedniej działce (122/26) znajduje się zaawansowana budowa domu, więc w za jakiś czas media będą bliżej do podłączenia. Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Działka sprzedawana z udziałem w drodze wewnętrznej - działka 122/33.Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego , oznaczona symbolem 38MN,U/RM :- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; - obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; - obowiązuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa w formie wolno stojącej. Dopuszcza się realizację wolno stojących lub przybudowanych budynków gospodarczych i garażowych; - dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych z uwzględnieniem maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy; - obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej; - obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%; - obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9; - obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m, - obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m. Wyjątek stanowi napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć, dla której obowiązuje wysokość nie większa niż 50,0 m; - obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów; - wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) - nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji; Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek :122/29 o powierzchni 1026 m2, wymiary ok. 25 m x 41 m, cena 80 000 zł122/30 o powierzchni 1028 m2, wymiary ok. 25 m x 41 m, cena 80 000 zł Oferta na wyłączność. Poszukujesz terenu pod zabudowę wymarzonego domu lub pod inwestycję ? Nie zwlekaj tylko umów się na prezentację!Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zalecamy jego osobistą weryfikację.

Działka komercyjna 7000 m2 - Marcelin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Marcelin,

790 020
nr oferty: 750132

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży działki komercyjnej o powierzchni 7000 m2. Działka położona jest w miejscowości Marcelin, przy drodze krajowej nr 20, na trasie Szczecinek - Słupsk. Działka ta oferuje nieograniczone możliwości dla rozwoju biznesu lub inwestycji. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem PU. 1) Dla terenów oznaczonych symbolami PU ustala się następujące przeznaczenie:- zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji;- składy, magazyny;- zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m2;- zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej;- drogi wewnętrzne;- obiekty przeznaczone na cele publiczne: drogi publiczne, trasy publiczne, cmentarze gminne, zieleń gminną wraz z urządzeniami wypoczynku i rekreacji, obiekty obsługi technicznej służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, obiekty administracji publicznej, inne obiekty usług publicznych służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, w tym w szczególności: a) obiekty usług zdrowia i pomocy społecznej b) obiekty usług oświaty i sportu c) obiekty służące ponadlokalnym celom publicznym; 2) Na terenach oznaczonych symbolami PU ustala się: - zakaz lokalizowania zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; - dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy. - maksymalny w.i.z - 1.5- maksymalna wysokość zabudowy (m) - 12- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3- minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2) - 1000- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki) - 10Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:Na terenach oznaczonych symbolem PU ustala się:1) podłączenie do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem następujących ustaleń: - gminna sieć elektroenergetyczna musi być włączona do krajowej sieci elektroenergetycznej, - wszystkie obiekty tego wymagające muszą być podłączone do gminnej sieci elektroenergetycznej, - sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być realizowana jako podziemna, - dopuszcza się realizację małych elektrowni wodnych lub wiatrowych obsługujących całe wsie, ich części lub zespoły wsi;2) podłączenie do sieci wodociągowej z uwzględnieniem następujących ustaleń: - wszystkie tereny zabudowane powinny mieć dostęp do sieci wodociągowej, - na terenach zwartej zabudowy ustala się obowiązek wprowadzenia studni publicznych w ramach awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę, - maksymalna odległość pomiędzy studniami publicznymi nie może przekroczyć 2000 m, - realizacja studni publicznych może nastąpić w trybie wytypowania istniejących studni lub wykonania nowych;3) podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;4) odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;5) wody deszczowe z parkingów, dróg i placów manewrowych wymagają podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;6) ogrzewanie budynków zgodnie z następującymi wytycznymi:- gospodarka cieplna powinna opierać się na paliwach ekologicznych: gazie, oleju opałowym oraz energii elektrycznej,- wszystkie kotłownie zbiorcze muszą wykorzystywać do produkcji ciepła paliwo ekologiczne; Infrastruktura techniczna: - woda - z sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę; - zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej; - kanalizacja - podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków;- gaz - przyłącze do sieci ok. 35 metrów od granicy działki;Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację.

Działka pod usługi turystyczne nad jeziorem Hajka
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Zegrze Pomorskie, Zegrzyn

1 200 000
nr oferty: 660309

Ciekawa nieruchomość położona zaledwie 60 metrów od malowniczego Jeziora Hajka, w sercu urokliwej miejscowości Zegrzyn, należącej do sołectwa Zegrze Pomorskie. Nieruchomość tworzą dwie działki, jedna w całości budowlana o powierzchni około hektara (9464 m2), oferująca duże możliwości inwestycyjne i rekreacyjne, otoczona przez działkę leśną o powierzchni 4595 m2, stanowi doskonałe zaplecze dla agroturystyki, domu seniora, obiektu weselnego, itp. Głównym elementem kompleksu jest dwukondygnacyjny budynek pochodzący z lat 20 - tych XX w. (według oświadczenia właścicieli niegdyś leśniczówka) remontowana w latach 1978 oraz dobudowany do niej parterowy budynek, który miał pełnić rolę sali weselnej z zapleczem gastronomicznym w podpiwniczeniu. Powierzchnia użytkowa budynków to ok. 360 m 2.Ściany murowane, dach drewniany, wielopołaciowy, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką.Schody wylewane.Na terenie obiektu znajdował się kort tenisowy. Stan techniczny obiektu - surowy otwarty.Teren częściowo ogrodzony z licznym starodrzewiem, nadającym uroku i potencjału rekreacyjnego.Media: prąd na działce (trafostacja), szambo, woda, telekomunikacja. Pomimo bliskości natury, dojazd do miejscowości Zegrze Pomorskie jest wygodny dzięki nowej drodze ekspresowej S11 oraz drodze szutrowej prowadzącej bezpośrednio na teren nieruchomości. Nieruchomość nie jest objęta konserwatorem zabytków, co daje większą swobodę w planowaniu ewentualnych zmian czy modernizacji. Podatek od nieruchomości wynosi około 7 240 zł. Dla działki nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zegrze Pomorskie słynie z ciekawych walorów krajobrazowych oraz atrakcji historycznych,Otoczone pięknymi lasami i polami, oraz leżące nad jeziorem, jest doskonałym miejscem dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury. Atrakcją regionu jest m.in. kościół pw. św. Stanisława Kostki, zbudowany w XV w., pałac z II połowy XIX w. z parkiem i aleją lipową, zlikwidowane lotnisko. Odległości:Koszalin: 23 kmMielno: 34 kmBobolice: 35 km Nieruchomość oferuje nie tylko unikalną lokalizację w otoczeniu przyrody, ale także duży potencjał inwestycyjny i rekreacyjny, czyniąc ją atrakcyjną ofertą dla różnych rodzajów przedsięwzięć biznesowych czy turystycznych. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC, nie stanowi oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Działka na sprzedaż o pow. 3293 m2 | Szczecinek
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,

249 600
nr oferty: 750129

Przedstawiamy do sprzedaży działkę o powierzchni 3293 m2, położoną w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dedykowaną pod zabudowę rekreacji indywidualnej. Na działce znajduje się mały drewniany budynek mieszkalny oraz oddzielny drewniany budynek gospodarczy. Nieruchomość położona jest w spokojnej okolicy, idealnej dla miłośników natury i spokoju. Doskonała lokalizacja dla osób poszukujących prywatnego azylu z dala od miejskiego zgiełku.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11MRI - teren zabudowy rekreacji indywidualnej. Dopuszcza to:- budowę jednego budynku rekreacji indywidualnej na działce;- lokalizację budynków pomocniczych.Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:- maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 200 m2;- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%;- maksymalna wysokość zabudowy: - budynku rekreacji indywidualnej: 10 m, 2 kondygnacje nadziemne; - budynków pomocniczych: 5 m, 1 kondygnacja nadziemna;- maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych: 45 stopni.W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: - zaopatrzenie w wodę: z indywidualnych ujęć. zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości, do czasu realizacji sieci wodociągowej;- odprowadzanie ścieków bytowych: dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;- zasilanie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, dopuszcza się zasilanie z odnawialnych indywidualnych źródeł energii np. paneli fotowoltaicznych;- zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub gazowej, z lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających wysoki stopień czystości emisji spalin, energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, dopuszcza się ogrzewanie z odnawialnych indywidualnych źródeł energii np. pomp ciepła. Dojazd do działki: utwardzona droga żwirowa oraz około 140 m drogą wewnętrzną. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Działka na sprzedaż o pow. 3293 m2 | Szczecinek
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,

249 600
nr oferty: 750130

Przedstawiamy do sprzedaży działkę o powierzchni 3293 m2, położoną w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dedykowaną pod zabudowę rekreacji indywidualnej. Na działce znajduje się mały drewniany budynek mieszkalny oraz oddzielny drewniany budynek gospodarczy. Nieruchomość położona jest w spokojnej okolicy, idealnej dla miłośników natury i spokoju. Doskonała lokalizacja dla osób poszukujących prywatnego azylu z dala od miejskiego zgiełku.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11MRI - teren zabudowy rekreacji indywidualnej. Dopuszcza to:- budowę jednego budynku rekreacji indywidualnej na działce;- lokalizację budynków pomocniczych.Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:- maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 200 m2;- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%;- maksymalna wysokość zabudowy: - budynku rekreacji indywidualnej: 10 m, 2 kondygnacje nadziemne; - budynków pomocniczych: 5 m, 1 kondygnacja nadziemna;- maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych: 45 stopni.W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: - zaopatrzenie w wodę: z indywidualnych ujęć. zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości, do czasu realizacji sieci wodociągowej;- odprowadzanie ścieków bytowych: dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;- zasilanie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, dopuszcza się zasilanie z odnawialnych indywidualnych źródeł energii np. paneli fotowoltaicznych;- zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub gazowej, z lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających wysoki stopień czystości emisji spalin, energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, dopuszcza się ogrzewanie z odnawialnych indywidualnych źródeł energii np. pomp ciepła. Dojazd do działki: utwardzona droga żwirowa oraz około 140 m drogą wewnętrzną. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Na sprzedaż działka 886 m2 nad jeziorem Dołgie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,

50 000
nr oferty: 750128

Działka budowlana położona w okolicy jeziora Dołgie i kompleksów leśnych.Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3 MN,Ut -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zabudowy usług turystyki. Działka nieuzbrojona. Woda planowana z własnego ujęcia, szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalniaścieków, prąd za opłatą przyłączeniową. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:a) wysokosc zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe),b) geometria dachow - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30 stopni - 50 stopni,d) powierzchnia zabudowy - maks 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki;Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:a) w zasilanie w energie elektryczna: - z sieci elektroenergetycznej,b) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:- do czasu realizacji sieci dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z ujec własnychc) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie:- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do zbiornikow bezodpływowych,- dopuszcza sie stosowanie indywidualnych systemow typu przydomowa oczyszczalnia sciekow lub pompowania sciekow;d) odprowadzenie wod opadowych- rozsaczane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek; Ustalenia dotyczace zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:1) parametry zabudowy i wskaznik zagospodarowania terenu okreslono w ustaleniach szczegołowych;2) w ustaleniach szczegołowych w Rozdziale 3 wysokosc istniejacych i rozbudowywanych budynkow wyrazono w kondygnacjach;3) o ile ustalenia szczegołowe nie stanowia inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala sie maksymalne wysokosci zabudowy:a) dla budynkow jednokondygnacyjnych - do 6,0 m, b) dla budynkow dwukondygnacyjnych - do 12,0 m, c) dla budynkow 3 -kondygnacyjnych - do 15,0 m;4) ustala sie wysokosc nowych budynkow garazowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieuzytkowe), przy czym wysokosc kalenicy lub innego najwyzej połozonego przekrycia dachu nie moze przekroczyc 5 m od poziomu terenu;5) nowa zabudowe, rozbudowywane czesci budynkow nalezy lokalizowac stosownie do obowiazujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na rysunku planu;6)ustala sie lokalizacje zabudowy gospodarczej i garazowej w odsunieciu od obowiazujacej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległosci nie mniejszej niz całkowita długosci bocznej sciany budynku zlokalizowanego na froncie działki;7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala sie pokrycie dachow pochyłych o nachyleniu powyzej 30o dachowka ceramiczna, betonowa lub innym materiałem dachowkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brazu, antracytu, czerni;8) w obszarze planu obowiazuje zakaz lokalizacji blaszanych: garazy i obiektow gospodarczych;9) zakazuje sie realizacji przeseł ogrodzen i parkanow, z prefabrykowanych elementow betonowych;10)zakazuje sie lokalizacji tablic i wolnostojacych urzadzen reklamowych w pasach drogowych drog publicznych;11) dopuszcza sie instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaz wolnostojacych urzadzen reklamowych o powierzchni nie wiekszej niz 5 m2;12) ustala sie zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawien kolorystycznych w ramach jednego budynku.Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową.Sprzedaż od stycznia 2025 r.Możliwe wcześniejsze podpisanie umowy przedwstępnej i płatności w ratach. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Dołgie, działka budowlana 830 m2, cicha okolica
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,

48 000
nr oferty: 750127

Działka budowlana położona w okolicy jeziora Dołgie i kompleksów leśnych.Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3 MN,Ut -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zabudowy usług turystyki. Działka nieuzbrojona. Woda planowana z własnego ujęcia, szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalniaścieków, prąd za opłatą przyłączeniową. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:a) wysokosc zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe),b) geometria dachow - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30 stopni - 50 stopni,d) powierzchnia zabudowy - maks 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki;Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:a) w zasilanie w energie elektryczna: - z sieci elektroenergetycznej,b) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:- do czasu realizacji sieci dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z ujec własnychc) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie:- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do zbiornikow bezodpływowych,- dopuszcza sie stosowanie indywidualnych systemow typu przydomowa oczyszczalnia sciekow lub pompowania sciekow;d) odprowadzenie wod opadowych- rozsaczane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek; Ustalenia dotyczace zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:1) parametry zabudowy i wskaznik zagospodarowania terenu okreslono w ustaleniach szczegołowych;2) w ustaleniach szczegołowych w Rozdziale 3 wysokosc istniejacych i rozbudowywanych budynkow wyrazono w kondygnacjach;3) o ile ustalenia szczegołowe nie stanowia inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala sie maksymalne wysokosci zabudowy:a) dla budynkow jednokondygnacyjnych - do 6,0 m, b) dla budynkow dwukondygnacyjnych - do 12,0 m, c) dla budynkow 3 -kondygnacyjnych - do 15,0 m;4) ustala sie wysokosc nowych budynkow garazowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieuzytkowe), przy czym wysokosc kalenicy lub innego najwyzej połozonego przekrycia dachu nie moze przekroczyc 5 m od poziomu terenu;5) nowa zabudowe, rozbudowywane czesci budynkow nalezy lokalizowac stosownie do obowiazujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na rysunku planu;6)ustala sie lokalizacje zabudowy gospodarczej i garazowej w odsunieciu od obowiazujacej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległosci nie mniejszej niz całkowita długosci bocznej sciany budynku zlokalizowanego na froncie działki;7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala sie pokrycie dachow pochyłych o nachyleniu powyzej 30o dachowka ceramiczna, betonowa lub innym materiałem dachowkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brazu, antracytu, czerni;8) w obszarze planu obowiazuje zakaz lokalizacji blaszanych: garazy i obiektow gospodarczych;9) zakazuje sie realizacji przeseł ogrodzen i parkanow, z prefabrykowanych elementow betonowych;10)zakazuje sie lokalizacji tablic i wolnostojacych urzadzen reklamowych w pasach drogowych drog publicznych;11) dopuszcza sie instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaz wolnostojacych urzadzen reklamowych o powierzchni nie wiekszej niz 5 m2;12) ustala sie zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawien kolorystycznych w ramach jednego budynku.Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową.Sprzedaż od stycznia 2025 r.Możliwe wcześniejsze podpisanie umowy przedwstępnej i płatności w ratach. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Nowa oferta - Dołgie, działka budowlana 830 m2
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dołgie,

48 000
nr oferty: 750126

Działka budowlana położona w okolicy jeziora Dołgie i kompleksów leśnych.Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3 MN,Ut -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,teren zabudowy usług turystyki. Działka nieuzbrojona. Woda planowana z własnego ujęcia, szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalniaścieków, prąd za opłatą przyłączeniową. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:a) wysokosc zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe),b) geometria dachow - dwu - lub wielospadowe,c) nachylenie połaci dachowych - 30 stopni - 50 stopni,d) powierzchnia zabudowy - maks 20% powierzchni działki,e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki;Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:a) w zasilanie w energie elektryczna: - z sieci elektroenergetycznej,b) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:- do czasu realizacji sieci dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z ujec własnychc) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie:- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do zbiornikow bezodpływowych,- dopuszcza sie stosowanie indywidualnych systemow typu przydomowa oczyszczalnia sciekow lub pompowania sciekow;d) odprowadzenie wod opadowych- rozsaczane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek; Ustalenia dotyczace zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:1) parametry zabudowy i wskaznik zagospodarowania terenu okreslono w ustaleniach szczegołowych;2) w ustaleniach szczegołowych w Rozdziale 3 wysokosc istniejacych i rozbudowywanych budynkow wyrazono w kondygnacjach;3) o ile ustalenia szczegołowe nie stanowia inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala sie maksymalne wysokosci zabudowy:a) dla budynkow jednokondygnacyjnych - do 6,0 m, b) dla budynkow dwukondygnacyjnych - do 12,0 m, c) dla budynkow 3 -kondygnacyjnych - do 15,0 m;4) ustala sie wysokosc nowych budynkow garazowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieuzytkowe), przy czym wysokosc kalenicy lub innego najwyzej połozonego przekrycia dachu nie moze przekroczyc 5 m od poziomu terenu;5) nowa zabudowe, rozbudowywane czesci budynkow nalezy lokalizowac stosownie do obowiazujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na rysunku planu;6)ustala sie lokalizacje zabudowy gospodarczej i garazowej w odsunieciu od obowiazujacej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległosci nie mniejszej niz całkowita długosci bocznej sciany budynku zlokalizowanego na froncie działki;7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala sie pokrycie dachow pochyłych o nachyleniu powyzej 30o dachowka ceramiczna, betonowa lub innym materiałem dachowkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brazu, antracytu, czerni;8) w obszarze planu obowiazuje zakaz lokalizacji blaszanych: garazy i obiektow gospodarczych;9) zakazuje sie realizacji przeseł ogrodzen i parkanow, z prefabrykowanych elementow betonowych;10)zakazuje sie lokalizacji tablic i wolnostojacych urzadzen reklamowych w pasach drogowych drog publicznych;11) dopuszcza sie instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaz wolnostojacych urzadzen reklamowych o powierzchni nie wiekszej niz 5 m2;12) ustala sie zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawien kolorystycznych w ramach jednego budynku.Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową.Sprzedaż od stycznia 2025 r.Możliwe wcześniejsze podpisanie umowy przedwstępnej i płatności w ratach. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.Zapraszamy na prezentację

Na sprzedaż działka, pow. 1616 m2 Stare Wierzchowo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Stare Wierzchowo,

199 000
nr oferty: 750121

Prezentujemy wyjątkową ofertę - urokliwa działka o powierzchni 1616 m2, położoną w miejscowości Stare Wierzchowo, zaledwie 700 metrów w linii prostej od przepięknego Jeziora Wierzchowo. To urocze miejsce, które urzeka nie tylko swoim zaciszem, ale również bliskością do jednego z najpiękniejszych jezior w okolicy. Na terenie nieruchomości znajduje się drewniany domek letniskowy o powierzchni 34 m2, zbudowany z płyt i pokryty blachą, posiada również przestronny drewniany taras, zapewniający idealne miejsce do relaksu i delektowania się otaczającym krajobrazem. Dodatkowo, na posesji znajduje się również domek holenderski o powierzchni około 40 m2, zapewniający wygodę mieszkania poprzez doprowadzone media (woda, prąd, kanalizacja). Domek posiada dekoder satelitarny i antenę TV. Dla miłośników rekreacji na świeżym powietrzu istnieje doskonała okazja do gry w siatkówkę lub badmintona. Cała nieruchomość otoczona jest ogrodzeniem z siatki, wokół której posadzone są drzewa czyniąc ją oazą prywatności i spokoju. Jezioro Wierzchowo ma 721 ha powierzchni, w najgłębszym miejscu 26,4 m, o długości 11 km i szerokości 3,6 km. Jest doskonałym miejscem do łowienia wielu gatunków ryb, takich jak leszcze, płocie, wzdręgi i szczupaki. Długa na około 30 km linia brzegowa posiada urozmaicone i piaszczyste plaże, charakteryzuje się pięcioma zatokami i dwoma długimi półwyspami. W południowo-wschodniej części jeziora znajduje się jedna wyspa. Z jeziora wypływa rzeka Gwda, którą często organizowane są spływy kajakowe. Na jeziorze dopuszczalne jest pływanie na motorówkach.Jezioro Wierzchowo jest nie tylko rajem dla wędkarzy ale również idealnym miejscem na wypoczynek dla osób aktywnych oraz takich, które szukają spokoju i relaksu na długich i piaszczystych plażach. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML-1, - tereny zabudowy letniskowej na działkach nie mniejszych niż 1000 m2. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):- wysokość zabudowy: 1, dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 st.; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: do sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: do sieci wodociągowej; do czasu realizacji sieci wodociągowej, dopuszcza się pobór wody ze studni; - odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacyjnej; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji;- w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu na terenie działki;- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnie z funkcją.Media: - prąd - na działce; doprowadzony do domku holenderskiego i letniskowego;- woda - studnia własna na działce; doprowadzona do domku holenderskiego;- kanalizacja - szambo własne; odprowadzenie ścieków z domku holenderskiego (przyłącze do domku holenderskiego).Dojazd:- drogą asfaltową do granicy działku, do bramy wjazdowej około 10 m. drogą gruntową, utwardzoną.Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy na prezentację

Działka pod bud. 1-rodz. - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Dzierżęcino

349 160
nr oferty: 3403147

Działka o powierzchni 1247m2, położona w Koszalinie na osiedlu Dzierżęcino.Usytuowana w znakomitej lokalizacji, cieszącej się dużą popularnością wśród mieszkańców Koszalina ze względu na tereny zielone oraz bliskość jezior. Działka w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 24m x 51m. Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi krzewami i drzewami. Przeznaczenie:Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest symbolem 94MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.Szczegółowe zapisy z MPZP: - 0,1 - 0,8 wskaźnik intensywności zabudowy - do 30 % zabudowy powierzchni działki - 50 % powierzchnia biologicznie czynna - do 10 metrów wysokość zabudowy - dachy spadziste 15 - 45 stopni - budynki garażowe, gospodarcze 5m W rejestrze gruntów działka oznaczona symbolem BP- zurbanizowane tereny niezabudowane. Media:-gaz, woda, prąd w drodze, brak kanalizacji.Ponadto działka posiada bardzo dobry dojazd- drogą asfaltową. Dookoła nowoczesna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zabudowa szeregowa. Lokalizacja:Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Koszalina na osiedlu budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej. Do centrum miasta jest 5km, można dostać się stąd korzystając z MZK Koszalin- miejskiej lini autobusowej nr 12. Najbliższa okolica jest bardzo spokojna, sąsiedztwo jest bez uciążliwości. To idealne miejsce na mieszkanie w mieście w zielonej okolicy z dobrą komunikacją, a jednocześnie z dala od tłumów.Istnieje możliwość kupna sąsiednich działek o powierzchni od 1002m2 do 1514m2.Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 )Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC

Działka pod bud. 1-rodz. - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Dzierżęcino

310 800
nr oferty: 3403145

Działka o powierzchni 1110m2, położona w Koszalinie na osiedlu Dzierżęcino.Usytuowana w znakomitej lokalizacji, cieszącej się dużą popularnością wśród mieszkańców Koszalina ze względu na tereny zielone oraz bliskość jezior. Działka w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 22,5m x 49m. Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi krzewami i drzewami. Przeznaczenie:Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest symbolem 94MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.Szczegółowe zapisy z MPZP.- 0,1 - 0,8 wskaźnik intensywności zabudowy - do 30 % zabudowy powierzchni działki - 50 % powierzchnia biologicznie czynna - do 10 metrów wysokość zabudowy - dachy spadziste 15 - 45 stopni - budynki garażowe, gospodarcze 5m W rejestrze gruntów działka oznaczona symbolem BP- zurbanizowane tereny niezabudowane. Media:-gaz, woda, prąd w drodze, brak kanalizacji.Ponadto działka posiada bardzo dobry dojazd- drogą asfaltową. Dookoła nowoczesna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zabudowa szeregowa. Lokalizacja:Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Koszalina na osiedlu budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej. Do centrum miasta jest 5km, można dostać się stąd korzystając z MZK Koszalin- miejskiej linii autobusowej nr 12. Najbliższa okolica jest bardzo spokojna, sąsiedztwo jest bez uciążliwości. To idealne miejsce na mieszkanie w mieście w zielonej okolicy z dobrą komunikacją, a jednocześnie z dala od tłumów.Istnieje możliwość kupna sąsiednich działek o powierzchni od 1002m2 do 1514m2.Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 )Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC

Działka pod bud. 1-rodz. - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Dzierżęcino

298 200
nr oferty: 3403144

Działka o powierzchni 1065m2, położona w Koszalinie na osiedlu Dzierżęcino.Usytuowana w znakomitej lokalizacji, cieszącej się dużą popularnością wśród mieszkańców Koszalina ze względu na tereny zielone oraz bliskość jezior. Działka w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 27m x 39,5m. Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi krzewami i drzewami. Przeznaczenie:Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest symbolem 94MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.Szczegółowe zapisy z MPZP:- 0,1 - 0,8 wskaźnik intensywności zabudowy - do 30 % zabudowy powierzchni działki - 50 % powierzchnia biologiczie czynna - do 10 metrów wysokość zabudowy - dachy spadziste 15 - 45 stopni - budynki garażowe, gospodarcze 5m W rejestrze gruntów działka oznaczona symbolem BP- zurbanizowane tereny niezabudowane. Media:-gaz, woda, prąd w drodze, brak kanalizacji.Ponadto działka posiada bardzo dobry dojazd- drogą asfaltową. Dookoła nowoczesna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zabudowa szeregowa. Lokalizacja:Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Koszalina na osiedlu budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej. Do centrum miasta jest 5km, można dostać się stąd korzystając z MZK Koszalin- miejskiej lini autobusowej nr 12. Najbliższa okolica jest bardzo spokojna, sąsiedztwo jest bez uciążliwości. To idealne miejsce na mieszkanie w mieście w zielonej okolicy z dobrą komunikacją, a jednocześnie z dala od tłumów.Istnieje możliwość kupna sąsiednich działek o powierzchni od 1002m2 do 1514m2.Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 )Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC

Działka pod bud. 1-rodz. - Koszalin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Dzierżęcino

280 560
nr oferty: 3403143

Działka o powierzchni 1002m2, położona w Koszalinie na osiedlu Dzierżęcino.Usytuowana w znakomitej lokalizacji, cieszącej się dużą popularnością wśród mieszkańców Koszalina ze względu na tereny zielone oraz bliskość jezior. Działka w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 26m x 39m. Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi krzewami i drzewami. Przeznaczenie:Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest symbolem 94MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza.Szczegółowe zapisy z MPZP:- 0,1 - 0,8 wskaźnik intensywności zabudowy - do 30 % zabudowy powierzchni działki - 50 % powierzchnia biologiczie czynna - do 10 metrów wysokość zabudowy - dachy spadziste 15 - 45 stopni - budynki garażowe, gospodarcze 5m W rejestrze gruntów działka oznaczona symbolem BP- zurbanizowane tereny niezabudowane. Media:-gaz, woda, prąd w drodze, brak kanalizacji.Ponadto działka posiada bardzo dobry dojazd- drogą asfaltową. Dookoła nowoczesna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zabudowa szeregowa. Lokalizacja:Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Koszalina na osiedlu budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej. Do centrum miasta jest 5km, można dostać się stąd korzystając z MZK Koszalin- miejskiej lini autobusowej nr 12. Najbliższa okolica jest bardzo spokojna, sąsiedztwo jest bez uciążliwości. To idealne miejsce na mieszkanie w mieście w zielonej okolicy z dobrą komunikacją, a jednocześnie z dala od tłumów.Istnieje możliwość kupna sąsiednich działek o powierzchni od 1065m2 do 1514m2.Oglądanie z Pośrednikiem ( lic. Zaw. nr 11917 )Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej art. 66 KC

Działka 1101 Jamno Miodowa z MPZP !!!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Koszalin, Jamno

159 000
nr oferty: 5001418

Prezentujemy działkę o powierzchni 1101 m2, położoną na ulicy Miodowej, na rozwijającym się Osiedlu Jamno. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu 26i.MN/U.01 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową i kawałek KD.L.06 pod tereny dróg klasy lokalnej (UCHWAŁA NR XLV/623/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE)Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: - funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub w formie lokalu w budynku mieszkalno-usługowym,- dla funkcji usługowych ustala się: funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych, wyłącznie na działkach o bezpośrednim dostępie do dróg publicznych oraz o szerokości frontu działki minimum 30 m, dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych, - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granic sąsiednich terenów elementarnych,- wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,- udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40 %,- intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0,- wysokość zabudowy do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,- rodzaj dachu : stromy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni - jednakowym dla połaci schodzących się w kalenicy głównej- dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 12 stopni, pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości. MEDIA :energia i gaz w drodze przy działce, woda 70 m, kanalizacja 170 m. WYMIARY :ok. 31 m X ok. 35 m KLASA GRUNTU :Ps III Działka sprzedawana z udziałem w drodze wewnętrznej dojazdowej. DOJAZD DO DZIAŁKI :https://maps.app.goo.gl/QCEzYdDxZDMDt1Yj9 (ustaw swoją lokalizację) Jeśli szukasz dobrej inwestycji w tej okolicy to zapraszamy !OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ.