zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Duża działka budowlana blisko lasu.
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krosino,

43 000 | 2603 m2
nr oferty: 0505909

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W POBLIŻU LASU! Działka budowlana nr 503/30 o pow. 2603 m2, położona w kompleksie działek, w pobliżu lasu, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako grunt orny. Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W decyzji ustalono m. in: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego: a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; b) pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; c) szerokość elewacji frontowej:- od 10,00 do 18,00 m; d) wysokość głównej kalenicy: 8,50 m; e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,50m; f) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; g) geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne; h) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; i) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; j) dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - budowa budynku gospodarczego - garażowego, wolnostojącego: a) budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego; b) szerokość elewacji frontowej: od 3,00m do 10,00m; c) wysokość kalenicy: do 5,00m; d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się: do 2,50m; e) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; f) geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; g) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; h) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; i) dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; - dopuszcza się realizacje funkcji usługowej jako uzupełnienia funkcji podstawowej pod warunkiem zamknięcia jej uciążliwości w granicy własnej działki; - wielkość powierzchni zabudowy: do 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min. 60%; - zaopatrzenie w wodę - podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej gminnej sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od Zarządcy sieci; - odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej; do szczelnego zbiornika; a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Media: - energia - w drodze asfaltowej; - woda - wodociąg w drodze asfaltowej; - kanalizacja - kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej. Dojazd do działek drogą asfaltową, a na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (droga prywatna do wykonania - udział). Orientacyjne wymiary działki: ok. 43m x 60m. Klasy gruntów: klasy gruntów: RV grunty orne - 1642m2, RIVb grunty orne - 585m2, ŁV łąki trwałe - 376m2. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE. Kupujący bez prowizji! Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Usługowa działka w Trzesiece przy obwodnicy
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Szczecinek,

320 000 | 2162 m2
nr oferty: 0505908

DZIAŁKA USŁUGOWA POŁOŻONA W SZCZECINKU PRZY UL. TRZESIECKIEJCENA BRUTTO Z PODATKIEM VAT! Oferujemy do sprzedaży działkę usługową położoną bezpośrednio przy obwodnicy, obok ronda WOŚP, ok. 1 km od jeziora Trzesiecko. Sprzedający jest podatnikiem VAT, kupujący jest zwolniony z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu! Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (83U). Dla terenów oznaczonych symbolem 83U ustala się: 1. Zabudowę usługową. 2. Dopuszczenie lokalizacji: a. budynków pomocniczych, b. w budynkach usługowych, lokali mieszkalnych zajmujących powierzchnię użytkową nie większą niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku, c. usług turystycznych. 3. Minimalna pow. działki budowlanej - 500 m2. 4. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 40%. . 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 40%; 6. maksymalną wysokość zabudowy: a. budynków usługowych, usług turystycznych: 12,0 m, 3 kondygnacje nadziemne, b. budynków pomocniczych: 5,5 m, 1 kondygnacja nadziemna7. maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych - 45st. 8. wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej: minimalny: - 0,01, maksymalny - 1,6. Prąd i kanalizacja znajdują się w drodze przy działce, a wodociąg i gaz znajdują się w drodze - ulicy Wypoczynkowej (działka nr 227/3). Dojazd drogą asfaltową. Klasy gruntów: RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Przez działkę przebiegają dwie sieci telekomunikacyjne. Kupujący bez prowizji! Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Kompleks 5 działek - Łekno gm. Będzino
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Łekno,

180 084 | 15007 m2
nr oferty: 660125

Kompleks 5 działek o łącznej powierzchni 15.007 m2 położnych w miejscowości Łekno gm. Będzino w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Popowskiego. Działki w kształcie prostokątów. Dojazd do nieruchomości droga asfaltową.Klasa ziemi:Działka nr 72/18: o pow.: 3002 m2, R IVa- 128 m, RV-774 m, ŁIV- 2020 m, W-ŁIV- 80 m.Działka nr 72/19: o pow.: 3001 m2, R IVa- 787 m, RIV-2012. m, W-ŁIV- 202 m.Działka nr 72/20: o pow.: 3001 m2, R IVa- 328 m, ŁIV- 2478 m, W-ŁIV- 8195 m.Działka nr 72/21: o pow.: 3002 m2, R IVa- 67 m, ŁIV- 2750 m, W-ŁIV- 185 m.Działka nr 72/22: o pow.: 3001 m2, ŁIV- 2866 m, W-ŁIV- 135 m.Nieruchomość nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino działka objęta: grunty orne wysokiej jakości wskazane do intensywnej produkcji- chronione przed innym aniżeli rolnicze użytkowanie. Nieruchomości znajdują się w strefie oddziaływania wiatraków. Lokalizacja:Koszalin- 12 kmKołobrzeg- 33 kmSarbinowo- 8 kmMielno- 10 kmMedia:Woda: ujęcie wody znajduje sie przy działe 72/23 Energia: na granicy działkiGaz: brakKanalizacja: przewidziane szamboWarunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Istnieje możliwość zakupu sąsiedniej działki o powierzchni użytkowej: 25.822 m2.Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC, nie stanowi oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Działki Łekno- gm.Będzino
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Łekno,

408 290 | 40829 m2
nr oferty: 660126

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni: 40.829 m2 składająca się z 5 działek o łącznej powierzchni 15.007 m2 oraz 1 działki o powierzchni: 25.822 m2 położnych w miejscowości Łekno gm. Będzino w bezposrednim sąsiedztwie Kanału Popowskiego. Działki w kształcie prostokątów oraz duża działka w kształcie nieregularnym. Dojazd do nieruchomości drogą gminna utwardzona z płyt jumbo.Klasa ziemi:Działka nr 72/18: o pow.: 3002 m2, R IVa- 128 m, RV-774 m, ŁIV- 2020 m, W-ŁIV- 80 m.Działka nr 72/19: o pow.: 3001 m2, R IVa- 787 m, RIV-2012 m, W-ŁIV- 202 m.Działka nr 72/20: o pow.: 3001 m2, R IVa- 328 m, ŁIV- 2478 m, W-ŁIV- 8195 m.Działka nr 72/21: o pow.: 3002 m2, R IVa- 67 m, ŁIV- 2750 m, W-ŁIV- 185 m.Działka nr 72/22: o pow.: 3001 m2, ŁIV- 2866 m, W-ŁIV- 135 m.Działka nr 72/23: o pow.: 25822 m2, R IV- 22573 m, ŁIII- 589 m, ŁIV 2415 m, W-ŁIII- 62 m, W-ŁIV- 183 m.Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino działka objęta: grunty orne wysokiej jakości wskazane do intensywnej produkcji- chronione przed innym aniżeli rolnicze użytkowanie. Nieruchomości znajdują się w strefie oddziaływania wiatraków. Lokalizacja:Koszalin- 12 kmKołobrzeg- 33 kmSarbinowo- 8 kmMielno- 10 kmMedia:Woda: brak (po przeciwnej stronie ulicy znajduje się hydrofornia)Energia: na granicy działkiGaz: brakKanalizacja: przewidziane szambo.Warunki wykonania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC, nie stanowi oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Działka pod bud. 1-rodz. - Wyszewo
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wyszewo,

399 000 | 9188 m2
nr oferty: 2104585

Wyjątkowa oferta, dom usytuowany tuż przy lesie!!! Polecamy na sprzedaż malowniczo położony dom parterowy. Nieruchomość o powierzchni około 100m2 położona jest na działce o łącznym obszarze 9188 m2 w miejscowości Wyszewo, zaledwie 15 minut drogi od Koszalina w otoczeniu lasów i jezior.Dom został zaprojektowany dla niewielkich potrzeb przyszłego właściciela, jest przytulny, składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, dwóch łazienek oraz spiżarni. Nieruchomość ze względu na zmianę planów inwestora i zaniechania dokończenia inwestycji, wymaga kapitalnego remontu oraz zgłoszenia do użytkowania. Możliwości zabudowy terenu:Działka ta jest częściowo objęta planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jako tereny mieszkaniowe, w ewidencji gruntów oznaczona jako budowlana. Uzbrojenie terenu:- woda i energia na działce,- brak kanalizacji,- brak gazu. LOKALIZACJA:Działka zabudowana domem, położona jest zaledwie 15 km od Koszalina, a co za tym idzie tylko około 30 km w linii prostej od morza. Bardzo dobry dojazd drągą DK11 z Koszalina lub Poznania czy Bydgoszczy.Wyszewo, to spokojna miejscowość, w której czas płynie troszkę wolniej niż w mieście, działka położona jest tuż obok lasu, dzięki czemu każdy, kto zechce tam zamieszkać, otrzyma w pakiecie ciszę, spokój i radość z bycia blisko przyrody.DOJAZD - zobacz mapę dojazdu. Jeżeli zainteresowła Ciebie ta oferta, zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. ZAPRASZAMY.

Działka na skraju wsi, sprzedaż na raty bez banku!
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krytno,

64 000 | 3004 m2
nr oferty: 0505904

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 960 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI, W POBLIŻU LASU. KRYTNO GM. POLANÓW. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 58/4 o pow. 3004 m2, położoną w obr. Krytno gm. Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, na skraju wsi, w pobliżu lasu. Teren działki równy, porośnięty trawą. Najbliższe zabudowania - domy mieszkalne - znajdują się ok. 300 m od działki. Las - duży kompleks leśny - zaczyna się w sąsiedztwie działki. Na terenie działki nie ma obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona została jako grunt rolny, w obrębie działki znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony WIII.Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W decyzji ustalono (m. in): - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%;- szerokość elewacji frontowej: do 18 m;- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m;- wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub atttki): do 9 m;- układ połaci: dwu- lub wielospadowy o równych kątach pochylenia połaci dachowych;- kąt nachylenia połaci: od 30 do 45 stopni, z jednakowym nachyleniem połaci głównych;- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki;- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci;- woda - z indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągu gminnego;- odprowadzenie ścieków - do zbiornika bezodpływowego lub biologicznej oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanalizacyjnej. Media: - prąd - przy najbliższych zabudowaniach, ok. 300 m od działki; - wodociąg - ok. 500 m od działki. Dojazd drogą polną - gminną, ok. 500 m od drogi asfaltowej. Wymiary działki: ok. 47m x 65m. Klasy gruntów: grunty orne RV, RVI. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Odległości: - Koszalin ok. 20 km, - Polanów ok. 10 km, - Morze Bałtyckie ok. 30 km. Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: - minimalny wkład własny - 10%; - po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; - spłata w ratach miesięcznych lub innych; - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy); - bez sprawdzania zdolności kredytowej; - zabezpieczenie - tylko hipoteka. GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.