RODO

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych). Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obowiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 

BORATYŃSKI Nieruchomości Borys Boratyński
z siedzibą: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 3
tel. +48 517 968 965, e-mail: biuro@boratynski-nieruchomosci.pl

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- w celach promocji usług pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni) jak również w szerzej rozumianych celach marketingowych Biura, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Mamy prawo przetwarzania Twoich danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wykonania usługi pośrednictwa.

Treść oferty

Dane adresowe - do wiadomości biura

* Wypełnij wymagane pola

Przepisz kod captcha